Saturday, October 17, 2009

خلق بینش با استفاده از Vision Mapper

اگر دهه 70 و 80 میلادی از قرن بیستم را سالهای پایه گذاری و شکل گیری تفکر برمبنای آینده پژوهی بدانیم , معدود حلقه هایی بر اساس این نوع نگرش آن هم در کمپانی بزرگ نفتی شل آن هم به واسطه متضرر شدن از موج رکود بازار انرژی دهه هفتاد شکل گرفت و سپس با یادگیری از موفقیتهای آن و الگوبرداری توسط سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و راه یافتن به برنامه های آموزشی دوره تحصیلات عالی در بعضی دانشگاههای آمریکا در سالیان بعد, قدم به قدم مسیر بلوغ آکادمیک را پی گرفت...
امروز این ابزار بقدری توسعه یافته که نمونه ای از آن که برای تصمیم سازی بلند مدت در حیطه آموزش با رویکرد کلان در آموزش دوره ابتدایی بریتانیا, در قالب یک بسته نرم افزاری اینتراکتیو و مدلی پیشنهادی بر اساس همان روش برنامه ریزی بر اساس سناریوهای راهبردی Scenario Planning آماده استفاده و آزمون علاقه مندانی شده است که با دانستن الفبایی از این روش به اطراف و اکناف Vision Mapper نظری بیاندازند. سه بسته پیشبینی شده درVision Mapper را می توان از طریق تور اینتراکتیو سایت دنبال نمود و بر چگونگی استفاده از این سه بسته تسلط نسبی پیدا کرد.
می توان از طریق بسته اول یا منابع که شامل چندین مطالعه موردی و موارد زیربنایی برای ورود به مفهوم آموزش ابتدایی و ایده آل کسانی است که می خواهند به بینشی از آنچه در آینده آموزش ابتدایی متصور است آشنایی یابند و طراحی مجدد مراکز آموزشی را پیگیری نمایند و برنامه ریزی آموزشی آینده نگر و تعیین الویتهای آن و خدمات اجتماعی که یک مرکز آموزشی باید در اختیار دانش آموز و والدین و جامعه قرار دهد را دنبال نمایند.
در بسته دوم که به ایده ها اختصاص دارد عنصر محوری 6 سناریو که توسط جمع بندی و تحقیقات 98 محقق و کارشناس این رشته فراهم آمده مورد توجه قرار می گیرد و انتخاب هر یک از سناریوها مجموعه ای از انتخابهای متنوع سلسله وار را به دنبال خواهد داشت.
در بسته سوم یا فعالیتها, شما به مجموعه فعالیتهای کارگروهی دست پیدا می کنید که برای 1تا10 نفر پیش بینی شده تا بتوان از طریق آن با توجه به رهیافت های واقعی و چالش برانگیز, برنامه های عملیاتی مورد نظر تدوین شده و بینش نهایی شکل گیرد...
پ.ن: مدل مذکور به رایگان در اختیار بازدید کنندگان سایت قرار دارد تا مهارتهای خویش را در مورد تفکر آینده پژوه و با تمرکز بر سیاستهای راهبردی در بخش کلان آموزش را به چالش گیرند.
پ.ن: در استفاده از یک مدل نباید فراموش کرد که همه چیز به صورت انتزاعی و از دید پدید آورندگان مدل شکل گرفته است و علیرغم پشتوانه های تردیدناپذیر علمی-تحقیقاتی, باز هم مدل بر اساس نیازی ملٌی یا خوشبینانه ! منطقه ای توسعه یافته است ولی بی شک میتواند جرقه ای باشد تا حرکتهای بومی با گامهای سریعتری به پیش رود.
پ.ن:دیری نخواهد پایید که بسیاری از این بسته های نرم افزاری برای انواع برنامه ریزیهای میان مدت و بلند مدت بازار تقاضای آن را انباشته خواهد کرد و از آن به بعد پارامترهایی مانند درصد کاهش عدم قطعیت مدل بعنوان نقش تعیین کننده انتخاب یک مدل یا رجحان آن برمدلهای دیگر مطرح خواهد شد!!.
پ.ن: شاید هدفهایی مانند استفاده از ایده های ناب دیگران در جایگشتهای انتخابی متفاوت از ابزار پیشنهادی این بسته نیز برای توسعه دهندگان مدل جالب توجه باشد!.
پ.ن: ابداع کننده, توسعه دهنده و حمایت کننده پروژه سه نهاد آینده پژوه,علمی-آموزشی و نیمه دولتی هستند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes