Saturday, October 3, 2009

بار دیگر و عقده ادیپ

مخلوطی از کتمان حقیقت در مورد اصالت خانوادگی,وضعیت بد اقتصادی یهودیان در اطریش قرن هیجدهم ونوزدهم میلادی,عقده ادیپ! و نفرت از پدر و اجداد نیمه یهودی,از هیتلر دیکتاتور سفاکی ساخت که با زدودن یک نسل و بخشی از جامعه بشری سعی داشت به همه جهانیان و آلمانیها بقبولاند که او پاک نهاد و دارای اصالت خون و نژاد است و اصل و نسبش را مستقیماً به آریائیها و اجداد ژرمن نداشته اش بچسباند!!.
اسناد زیادی باقی مانده که وی سعی داشته تا چیزهایی را در مورد اجدادش پنهان کند و احتمالاً از طرف پدر بزرگش که ثمره یک ازدواج غیر رسمی و ثبت نشده در کلیسا بوده است,نیمه یهودی محسوب می شود. اولین بار پیش از جنگ جهانی دوٌم در پاریس زمزمه هایی از این داستان توسط یکی از بستگان وی که برای جبران خسارتهایش در قماربازی از وی چشمداشت کمک مالی داشت,شایعاتی به رسانه های آن روز اروپا راه پیدا کرد.لینک نخست
این طرز فکر و توٌهم تا آنجا پیش رفت که در دوران رایش سوم الگوریتم منحصر بفردی برای مشخص کردن دورگه های یهودی Mischlingابداع شد که هرشخصی می بایست اصالت خویش را و عدم وابستگی خونی خود با یهودیان را تا اجداد سه نسل قبل خود اثبات کند و گرنه در چارچوبهای خاص و کاستهای اجتماعی دون پایه ای طبقه بندی می شدند!. در این میان پیوستن به نیروهایSS نیز داستان جداگانه ای داشته است و کار تا گرفتن تاییدیه خون اصیل ژرمن هم پیش می رفته است!.
پ.ن:شباهت داستان بالا با داستان کوتوله دیگری که شوق خونریزی از کلام و کردارش می ریزد در رسانه های امروز بریتانیا که به دنبال شباهت نام فامیل گویا تا چندین نسل قبل ایشان را واکاوی کرده اند,هول و هراس تاریخی را در دلهایمان می انگیزد...!


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes