Monday, October 19, 2009

اولین روزنامه کاغذی سفارشی اروپا Niiu


انتشار مطبوعات کاغذی در کشورهای اروپای غربی که خدمات اینترنت و پهنای باند آنها موجبات خجالت همتایان داخلی است!, مانند کابوسی است که صاحبان و سرمایه گزاران مطبوعاتی را با چالشهای بسیاری روبرو می سازد و اگر فقط تصور کنید که هر تازه واردی به این کسب و کار باید با تصویری مانند آنچه که شخصاً شاهد آن بودم خود را درگیر نماید و انتظار سود نیز داشته باشد تازه متوجه خواهید شد که مطبوعات چرخانی در کشورهای غربی چه معنایی دارد!!.در این میان ورود خون و ایده جوان توان برهم زدن قاعده بازی را خواهد داشت و دو جوان آلمانی Wanja Oberhof (right) and Hendrik Tiedemann با ایده ای وام گرفته شده از زیرساختهای وب و امکان سفارشی ساختن روزنامه, مشتاقان مطالعه روزانه بر روی کاغذهای کاهی روزنامه را تشویق می کنند تا هر آنچه را که از نوع خبر و 17 خبرگذاری آلمانی و بین المللی و 500 سایت طرف قرارداد می پسندند فقط با اخذ اشتراک و اعلام ترکیب انتخابشان از میان انتخابهای موجود و در قالب یک روزنامه چاپ شده و در درب منزل دریافت کنند!.لینک خبر
روزنامه Niiu برای رونمایی در جشنواره Ifra Expo 2009 در اطریش در فاصله 13-15 اکتبر سال جاری اقدام به ثبت نام اولیه کرده بود. با توجه به ابتکار بی سابقه این جوانان در اروپا برای اولین بار چنین سرویس اشتراک روزنامه ای برقرار خواهد شد و اهالی مطبوعات انتظار دارند که ذائقه جوانپسندانه این ابتکار دوباره جوانان زیادی را به خواندن روزنامه با فرم کلاسیک ولی مضامین جدید آشتی دهد!. لینک
این روزنامه در برلین آغاز به کار کرده ولی امکان خدمات اشتراک را در سراسر آلمان برقرار ساخته و نشریاتی چون نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیز با آن قرار داد همکاری و تامین خوراک خبری دارند ولی هنوز بعضی نشریات آلمانی وارد بازی نشده اند!.
پ.ن: بعضی وقتها ما ایرانیها فکر می کنیم که پایان بسیاری از چیزها در اطرافمان فرا رسیده و مثلاً قرار است بعد از این دیگر چه چیزی مطرح شود!!, ولی ساختار فرهنگی و جامعه پیشرو در آنسوی آبها فقط به آن چیزهای دیگری که ما تصور آن را هم غیرممکن می دانیم فکر می کند و آن را تجسم می بخشد...
پ.ن: ایده سفارشی کردن ابرسایتهایی مانند یاهو به همین راحتی از وب بیرون رفته و علیرغم ساختار دیجیتالش به دنبال مشتریان جدیدی با ذائقه قدیمی ولی نیازهای جدید می گردد,همین استراتژی می تواند دنیا را ظرف پایان این دهه متحول کند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes