Friday, October 23, 2009

City of Legos®زخمهایی که کودکانه ها درمانش می کنند

اگر این روزها در بعضی نقاط اروپا در دیوارها و ابنیه با قطعاتی از اسباب بازی های خانه سازی لگوLego روبرو شدید اصلاً نباید تعجب کنید!,این بخشی از پروژه اروپایی و یک نمایشگاه در فضای باز است که توسط Jan Vormann برگزار گردیده و همزمان دو هدف توجه به ترمیم ابنیه وسازه های شهری و همچنین زنده نگه داشتن خاطرات خوش کودکی در بازی با لگو را دنبال می کند!.لینک
خیابانهای برلین پس از سالها بعد از جنگ جهانی دوم هنوز زخم گلوله و ترکش انفجارهای بیشماری را بر تن دارند که عاشقان لگو با قطعاتی انتخابی سعی در پوشاندن آنها و مرهم نهادن بر زخمهای شهرشان با سرخوشی و بازیچه محبوب کودکی شان دارند.خیابانهای برلین, آمستردام و ایتالیا و اسرائیل تا کنون مهمان این نمایشگاه بوده اند.لینک خبر
پ.ن: به گمان من تلفیق کودکی و اسباب بازی کودکانه با جنگ و زخمهای باقی مانده از جنگ به دنبال القای مفهومی از جنس هنرهای ضد جنگ است...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes