Thursday, January 24, 2008

l'art du déplacementشما هم در بعضی کلیپ موزیکهای اخیر مدونا، یا سایر هنرمندان پاپ،گروهی جوان را دیده اید که بی وقفه به بالا و پایین می جهند و ورجه وورجه می کنند،از انواع ابزار و موانع می پرند و همین اواخر هم یکی از انیمیشن سازان داخلی برای موضوع ایمنی کار در ساختمانها کارگر شهرستانی را تصویر کرده بود که با حرکات محیرالعقول ار بین داربستهای ساختمان عبور می کند و دست کمی از قهرمانان ژیمناستیک ندارد...
با توجه به عدم شفاف سازی هر واقعه و هر تصویری در دیارمان،باید عرض کنم از سر تصادف این حرکات شبه موزون!،نه رقص است و نه ژیمناستیک و نه اعمال مخل ایمنی!،نوعی تمرین برای گذشتن از هر سد و مانع با استفاده از نیروی بدنی انسان در کمترین زمان و موثرترین شرایط با صرف کمترین انرژی است که توسط یک فرانسوی بعنوان آمیخته ای از هنر و ورزش ابداع شده است.
دیوید بل و دوستش هوبرت کونده با الهام از تمرینات سنگین ورزشی نیروهای مخصوص ارتش و تلفیق آن با تکنیکهای دفاع شخصی سبکی جدید برای تمرینات پارکورParkour یاl'art du déplacement بوجود آورده اند.
در این هنر جابجایی با استفاده از مهارتهای بدنی فلسفه خاصی مبتنی بر آرامش روحی نیز جریان دارد.


پ.ن:عکسهای این پست را از رویترز و ویکیپدیا قرض گرفته ام.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes