Monday, September 7, 2009

كرايه فيلم در كيوسكهاي خودكار Redbox


سامانه فروش خودكارVending Machine و تاريخچه آن را قبلاً هم مورد تفقد قرار داده بودم!، ولي ايده كرايه فيلم DVD با كيوسك خودكار نوبرانه اي است كه با توجه به نياز به عودت كالا به زيرساخت متفاوتي نيازمند است!!. لينك خبر
در 1982زماني كه فيلمهاي فرمت VHS وارد بازار شد، يك نابغه كارآفرين به ذهنش رسيد كه چرا از همان سامانه هاي خودكار بر كرايه اين فيلمها استفاده نكند؟،ايدهMitch Lowe را آن روزها يك ايده راديكال ارزيابي كردند و او در ابتدا براي ابداع خودش نام Video Droidرا انتخاب كرد.
ايده در آن زمان با شكست روبرو شد چون در اوايل دهه نود ميلادي مردم هنوز براي خريد هاي تفنني و مبادلات مالي در حجمهاي نقدي كم از كارتهاي اعتباري استفاده نمي كردند و يكي از شروط بهره برداري از چنين سامانه اي با توجه به نياز به عودت دوباره كالا، استفاده از سامانه پرداخت اعتباري بود كه اطلاعات كرايه كننده فيلم براي تضمين بازگشت فيلم از آن استخراج گردد.
آقاي ميچ از همان آدمهايي است كه حاضر نبوده يك ايده به زعم خويش موفق را فقط به اين خاطر كه در زمان مناسب عرضه نشده،فنا شده بداند و امروز با همان ايده و كرايه فيلمهاي DVD در ازاي مبلغ ناچيز هر شب يك دلار دوباره با سامانه جديدي و با نام Redboxبرگشته است.ميچ 56 ساله الان مدير Redbox وغول جديدي در صنعت خدمات كرايه فيلم است كه در دفترمركزي شركت در ايلينويز بر امپراطوري خويش كه تا دسامبر آينده 22000كيوسك Redbox را در مالكيت خواهد داشت، حكمراني مي كند.
امپراطوري جديد وي از سال 2004 و فقط با 12 كيوسك آغاز شد و الان داراي ركورد 80 عدد فيلم كرايه رفته در ثانيه در جمعه شبها است!!!.از هيمنه و تاثير شگرف اين شركت بر صنعت اكران فيلم آمريكا همينقدر بدانيد كه كمپانيهايي مانند برادران وارنر،فوكس قرن بيستم و يونيورسال فقط بعد از سپري شدن 28 روز از اكران فيلمهاي جديدشان موافقت كرده اند تا نسخه DVD آن در اختيارRedbox قرار بگيرد!.
تا همين الان 19% درصد سهم بازار كرايه فيلم در آمريكا در اختيارRedbox قرار دارد كه در مقايسه با سهم 36%درصدي شبكه نت فليكس كه از طريق ايميل همين خدمات را ارائه مي دهد و سهم 45% درصدي شبكه سنتي كرايه فيلم توسط مراكز عرصه محصولات فرهنگي! در آمريكا نشان دهنده رشد بي سابقه و اقبال عمومي به اين طريق كرايه فيلم است.آقاي ميچ يك رقيب ديگر نيز دارد كه فعلاً با 2500 كيوسك در مقابل عرصه پوشش كيوسكهاي وي حريف جدي به حساب نمي آيد ولي همين اقبال عمومي Blockbusterرا بر آن داشته تا تعداد كيوسكهاي خود را به 7000 عدد تا 2010 ميلادي گسترش دهد!.
پ.ن: شخصيتهاي كارآفرين و موفق شباهت زيادي به آقاي ميچ دارند و در دو چيز با مردم معمولي متفاوتند:اول آنكه داراي ايده منحصربفرد و خلاق هستند و ديگر آنكه تا يك تير در تركش مانده است از زدن هدف خسته نمي شوند.
پ.ن:اگر زيرساخت كارت اعتباري و پرداخت اعتباري در مملكت خودمان هم به سر و ساماني برسد از اين كيوسكها جان مي دهد براي حاشيه خيابان انقلاب و وليعصر به جاي اقشار زحمتكش اين صنف كه در سرما و گرما كارتن فيلم شان را در بغل نگه مي دارند!.


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes