Tuesday, September 1, 2009

با اين همه دانستن،نتوانستن! 10:10

افزايش سطح سواد عمومي،تغيير نگرش جوامع به سمت منافع بلند مدت تر و از همه مهمتر زيرساختهاي اطلاع رساني نوين ،نسل ما را در مقابل آيندگانمان سرافكنده خواهد كرد!،آنها بعد از تحويل گرفتن كره زمين با تخريبهاي زيست محيطي بسيار و فضايي آلوده،قطبهاي منجمدي كه ديگر نامي هم از آنها باقي نمانده و تنوع زيستي فنا شده در پيش پاي مصرف گرايي اجدادشان،حتماً از خود خواهند پرسيد چگونه انسان قرن بيستم و بيست و يكم با اين همه دانستن،نتوانست؟!..
پروژه 10:10، چالشي است كه بايستي توسط جامعه پاسخ داده شود،عزمي است كه "آري" گفتن يك ملت آن را جزم مي كند، كاستن از مصارفي كه تا سال 2010 بتواند 10 درصد از انتشار دي اكسيد كربن در بريتانيا بكاهد،هدف گذاري كوتاه مدتي براي رسيدن به حداقل شرايط موجود براي تثبيت شرايط آب و هوايي است،گرماي فزاينده و اثرات اكولوژيكي منتظر بي عملي و اهمال بشريت نمي ماند...لينك پروژه در گاردين
در اين مقاله به سادگي شرح داده شده است كه اگر شما بخواهيد بعنوان يك شهروند در اين پروژه شركت داشته باشيد بايستي تا سال آينده ميلادي 1.5 تن دي اكسيد كربن ما به ازاي مصرفتان را چگونه از طريق كنترل مصارف و طريقه زندگي در 10 رده ذيل،كاهش دهيد:(البته فراموش نكنيد اين توصيه ها بر اساس زيرساخت خدمات عمومي و شهرنشيني بريتانيا ترتيب يافته است).
1-كاهش مصرف گاز شهري با اين ديدگاه كه بخش عمده انتشار دي اكسيد كربن خانواربه آن وابسته است، از طريق ترميم و اصلاح عايقبندي منازل، اصلاخ ساختار موتورخانه و شوفاژ با فن آوريهاي سبز، استفاده از فن آوري خورشيدي و كاهش يك درجه اي تنظيم ترموستات و ... (پتانسيل كمتر از 2تن انتشار)
2-كاهش مصرف برق با تكيه بيشتر به برق توليدي از طريق انرژي خورشيد و باد،نصب حداقل پانلهاي خورشيدي با توان 2 كيلووات، استفاده از يخچالها و فريزرهايي كه برچسب انرژي گروه آ را يدك مي كشند، استفاده از فن آوري LEDبه جاي روشناييهاي فعلي، استفاده ازتجهيزات كنترلي خاموش كن اتوماتيك ابزار غير ضروري پس از خروج از اتاق يا منزل و ... (پتانسيل 1 تن انتشار)
3-كاهش استفاده از وسائط نقليه شخصي از طريق استفاده اشتراكي در مسيرهاي مشترك با همكاران وهمسايگان يا متقاضيان، كاهش مسير تردد به نيم، نسبت به تردد معمول، استفاده از لاستيكهايي براي كمترين اصطكاك و مقاومت در قبال هوا و سايش بر روي جاده، جايگزيني خريدهاي اينترنتي و آنلاين به جاي خريدهاي مرسوم و سنتي و استفاده از اتوموبيل براي طي طريق به مراكز خريد، استفاده از اختيارات كار در منزل براي كساني كه محل كار چنين امكاني را فراهم آورده است و... (پتانسيل انتشار 1.5تن)
4-كاهش مسافرتهاي هوايي(با فرض آنكه كل مملكت شما از آخرين تكنولوژي مسافرت ريلي برخوردار است!!!) و كنار گذاشتن آن كه خود به تنهايي 1.2 تن پتانسيل كاهش انتشار به همراه دارد.
5-...
.
.
.
لينك براي ادامه مطالعه مطلب.
پ.ن: همانطور كه مي بينيد مردم آنور آب از حرف زدن و گزافه هاي سياستمدارشان خسته شده اند و خود باور كرده اند كه اگر خودشان برپانخيزند تا نابودي كره زمين راه زيادي باقي نمانده است!!.
پ.ن:اگر دقت كرده باشيد فقط يكي از اين 10 آيتم مي تواند همه تعهدات اشخاص را براي پروژه مذكور تا پايان سال 2010 برآورده سازد و پتانسيل كاهش انتشار در صورت تعهد جامعه به مراتب بيشتر از اهداف پروژه است.
blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes