Saturday, September 12, 2009

احداث نیروگاه زمین گرمایی و ریسک زلزله

سفرنامه ژرمن در لحظات پایانی سال 2008 در همین وبلاگ را به خاطر دارید؟,همان سفر یک بازدید از نیروگاه زمین گرماییgeothermal plant لانداوLandau را نیز در برنامه مان گنجانده بود و برای شخص من تجربه اولی بود که این فناوری را از نزدیک می دیدم و با توجه به آمارهای شگفت آوری که که صرفه و دوستداری محیط زیست آن به همراه داشت همه اعضاء گروه دم به دم آه از جان کشیدیم و برای نداشتن حداقل یک واحد آن حسرتها خوردیم!...
در این فن آوری به کمک حفاری ,آب گرم اعماق 3000متری زمین با فشار طبیعی به سطح آمده و پس از تبادل دمایی با رینگ حرارتی شوفاژ شهری لانداو در حدود 5مگاوات ارزش معادل حرارتی و همچنین تامین انرژی رانش یک نیروگاه کوچک برای تولید 3 مگاوات برق حاصل می گردد.این مجموعه کوچک,بدون صدا و هیچ گونه آلاینده گی در نزدیکی ورودی شهر یکی ازنمونه های کوچک و با بهره حرارتی متوسط محسوب می شود که حداکثر دمای خروجی آب شور آن 150 درجه سانتیگراد است و با دمای کاهش یافته ای در حدود 50 درجه سانتیگراد در یک چرخه بسته دوباره به همان عمق باز می گردد و تعادل هیدرولیکی بستر حفاری شده متوازن می ماند.
پ.ن:علت یادآوری این بازدید خبر دیروز نیویورک تایمز در مورد وقوع زلزله خفیف در محل نیروگاه بود و مشهود شدن ارتباطهایی بین ریسک ایجاد زمین لرزه و زلزله با حفاریهای عمیق چنین پروژه هایی و نگرانی در محلهای دیگری که کمپانی متولی پروژه لانداو یا سایر رقبا در آن مشغول پروژه مشابهی هستند باعث شد تا موضوع را به فارسی ثبت کنم که شاید روزی به کار آید!.فراموش نکنیم که فلات آلمان زلزله خیز نیست و معمولاً در بحثهای ساخت و ساز و ابنیه ریسکهای مقاوم سازی مانند فلاتهای پر گسل کشورمان مطرح نیست و به همین دلیل زلزله 2.7 در مقیاس ریشتری باعث نگرانیهای بسیاری شده است!.
پ.ن: بعصی از اسلایدهای ارائه شده سمینار در نیروگاه لانداو و منظره یکی از میادین این شهر کوچک را با شما تقسیم می کنم.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes