Tuesday, September 15, 2009

لوده گی در بازی بزرگان


وزارت نفت و شرکتهای تابعه شرکت ملٌی نفت ایران در بخشهای مرتبط با تولید دارای بدنه کارشناسی هستند که به لحاظ تمرکز تخصص و سطوح تصمیم سازی به دستگاههای متفاوتی در خلال صدساله اخیر حضور این صنعت در ایران تبدیل شده اند.
در این میان به یمن حضور دیرپای پالایشگاه نفت آبادان به عنوان یکی از بزرگترین و مدرنترین پالایشگاههای جهان در زمان تاسیس, صنعت پالایش نفت و تولید فرآورده های پالایشی قدمت بیشتری نسبت به سایر بخشهای چهارگانه دارد. حساسیتهای تولید و نگاهداری پالایشگاهها باعث شده است که چرخه کار در دل یک پالایشگاه مستقل از حواشی بیرونی و جامعه به پیش رود و بحرانها و تحرکات اجتماعی نتوانسته تاثیری بر فرایندهای اصلی و عملیاتی گذارد...
تزریق آدمهایی که از جنس نفت نیستند به بدنه مدیریت نفت در صورتی موثر است که آن آدمها آنقدر مستعد باشند که رموز بودن و پویایی در این فضای فنی-تخصصی را دریابند والا محکوم خواهند بود که خط و ربط کار را از مشاورین و کارشناسان ارشد قدیمی مجموعه دریافت کنند و عملاً به آدم کوکی تبدیل می شوند!.آمدن میرکاظمی و احتمالاً فهرست تحمیلی که در جیب دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا بودن در هرم تصمیم گیری نفت با هیچ شعبده ای در یک شب اتفاق نخواهد افتاد و هنر گرداندن این مجموعه مانند سایر وزارت خانه های دست چندمی نیست که یک مهندس سیویل یا صنایع احیاناً بتواند! از عهده آن برآید و فهم راهبردها و تعامل با شرکتهای فرعی حتماٌ به تجارب درون سیستمی و مقبول بدنه وزارت خانه بودن نیاز دارد.
بحث تحریم بنزین و کمبود تولید داخلی به قدری فنی,ملموس و تا حداقل2 سال دیگر غیرقابل علاج است که ادعای ناپخته یک کارشناس از گوشه پرتی که با تولید و اجرای عملی ایده اش بیگانه است فقط به درد دکتر مهندس اکونومیست متوهم خودمان می خورد که چشمانش را ببندد و ادعا کند که تحریم بنزین را به طرفه العینی در هم خواهد شکست!!.
ایده هایی مانند تخصیص خوراک نفتای واحدهای حلال سازی پتروشیمی به چرخه تولید بنزین پالایشگاهی یا تزریق میعانات گازی به جای نفت خام به واحدهای تقطیر اتمسفریک مانند لطیفه هایی است که این روزها در پالایش و پخش دهان به دهان می شود!,چون حداقل آنها می دانند که چنین شکرخوری هایی از لحاظ اجرایی و تغییرات مورد نیاز واحدهای پالایشی بالادستی و پایین دستی چه معنایی دارد!!.
پ.ن: با گفتن"دوست دارم كاري كنيد كه هفته ديگر وزير نفت يا روابط عمومي نفت به كساني كه ما را تهديد به تحريم بنزين مي‌كنند بگويند كه تو را به خدا ما را تحريم كنيد." نباید انتظار داشته باشید که تصمیم نامعقول و ناشدنی,به خاطر افاضات شما,شدنی بشود!.
پ.ن:این افاضات حضرتش را در وزارت نفت بخوانید و ببنید چطور می شود ادبیاتی چنین سخیف و من درآوردی را به تنها سنگر سازمانی باقی مانده این دیار قالب کرد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes