Monday, September 14, 2009

برچسب مواد غذایی را جدی بگیریم

رژیم غذایی سالم برای خانواده و کودک, پیش از هر چیز به معنای برآورده شدن نیاز روزانه از لحاظ کالری و ویتامین و مواد معدنی توصیه شده با زیر ساختی از مواد غذایی طبیعی است.فاصله گرفتن ازعادتهای طبیعی تغذیه بویژه با افزودن کالاهای خوراکی که به صورت فرآوری شده و با اضافه کردن افزودنی,رنگ و دستکاریهای ژنتیک در فهرست مواد اولیه غذاهای امروزی مشاهده می شوند بزرگترین خطری است که از یک سبد خرید به داخل منزل انتقال می دهید...
دیگر کمتر کسی پیدا می شود که در یکی از شهرهای بزرگ یا کوچک زندگی کند ولی توانسته باشد از وسوسه خریدن یک ماده غذایی فرآوری شده در طی یک هفته دوری کند یا کودکش را کاملاً خودآگاه و بدون تنش از درخواست انواع این نوع خوراکی یا تنقلات باز دارد.
تاثیرات رنگهای خوراکی,افزودنیهای مجاز و غیرمجاز خوراکی و عوامل حساسیت زایی که بدون اعلان رسمی بر روی بسته موادغذایی بویژه انواع آسیایی و جنوب شرق آن به خورد خودمان یا کودکمان می رود, ناخودآگاه بسترساز بیماریهای آلرژیک یا سوء رفتارهای ناشی از مواد غذایی اینچنینی شده و داستان آغاز می شود...
امروزه در دنیای مدرن هیچ ماده غذایی بدون یک سری از اطلاعاتی که بایستی آگاهی کامل از نوع مصرف آن بوجود می آورد به بازار عرضه نمی شود و اگر بسته غذایی خارجی فاقد برچسبها,جداول و شرح مواد اولیه به دستتان رسید از همین نکته برای شک کردن در محتویات آن استفاده کنید...
هیچ ماده غذایی که در جداول مواد ترکیبیingredients آن به بیش از 3-4 ماده ترکیبی اشاره شده را برای استفاده کودک کمتر از3 سال در نظر نگیرید.درصورتی که پس از خوردن این گونه مواد غذایی توسط کودکان سنین بالاتر متوجه تغییرات رفتاری مانند پر جنب و جوشی یا بی خوابی شدید,حتماً از مصرف مجدد آن نیز جلوگیری شود.
مواد غذایی که برچسب تغییر یافته ژنتیکGenetically modified (GM) بر خود دارند در کشورهایی تولید کننده نیز با شک و تردید و فقط به خاطر قیمتهای ارزانتر در بازار به مصرف می رسند و در کشورمان نیز هنوز هیچگونه مرجعی اظهار نظر رسمی در مورد آنها ندارد!, پس با دیدن چنین عنوانی حتماً از مصرف موقتاً منصرف شوید!.
پ.ن: بعضی از این اطلاعات را از سایت سلامت و تغذیه نوجوانان و جوانان استرالیا برداشت کرده ام.
پ.ن: بیش از 90% مواد غذایی خارجی و خوراکیهای وارداتی از مبادی قاچاق و بدون هیچ نظارتی وارد شده اند و ما بقی نیز فاقد بررسیهای مورد لزوم برای مطابقت با پیشنیازهای جدید تغذیه هستند,ترجیحاً با دیدن یک برچسب یا آرم خارجی هر چیزی را در دهان نگذارید!.
پ.ن:بی تعارف بگویم!,اگر از آنچه بر برچسب یک ماده غذایی خارجی نوشته شده سر در نمی آورید بهتر است آن را به کنار گذارده و با خرید یک ماده غذایی طبیعی و مقدار میوه سری را که درد نمی کند دستمال نبندید!!,در غیر این صورت چند لحظه قبل از تصمیم نهایی برای خرید از محتویات ماده غذایی مورد نظر اطمینان حاصل کنید!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes