Friday, February 1, 2008

تزیین غذا،آخرین حربه مامان یسنا

آنهایی که اخبار یسنا را تعقیب می کنند می دانند که برای غذا خوردن ایشان، این روزها سناریوهای متعددی در خانه ما تدوین می شود، از جمله آخرین روش یک آلبوم عکس تزیین غذا برای کودکان بود که توسط ماندانا به اشتراک گذاشته بود وباعث شد تا عکسهایی مانند بالایی را به قصد انگیزه دادن به مامان یسنا به خانه آوردم و نتیجه ظرف غذایی است که می بینید،باور کنید بچه های ما در حال حاضر در عصر اتوپیا نسبت به خودمان زندگی می کنند!.


پ.ن: عکس اول از بالا را از این سایت قرض گرفته شده ام و انگیزش خوبی هم داشت،غذای امروز ظهر یسنا با لطف سرآشپز کباب ماهیتابه با آرایش چیپس سیب زمینی وبرنج به شکل ماهی است...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes