Tuesday, January 26, 2010

ترغیب کودک به تغذیه با Recess Before Lunch

بزرگترین نگرانی پدر و مادرهای امروزی بعد از سلامتی کودکانشان بویژه تا سنین دبستان, معضل مشترکی به نام تغذیه آنها است!. بچه ها در فاصله جدا شدن از دوران شیرخوارگی تا دوران مدرسه ابتدایی به تغییرات اساسی سیستم گوارش و عادات جدیدی برای خورد و خوراک مبتلا می شوند و تلاشهای والدین را ناکام می گذارند, انواع منوهای رنگارنگ یا تغییر ساعات سرو غذا هم در بسیاری از اوقات کارساز نیست و بویژه کمتر مادری را این روزها می بینید که بچه را زیر بغلش نزند! و همه متخصصین تغذیه را امتحان نکند!!.
تجربه جدید بعضی از مدارس آمریکایی در برنامه ریزی مجدد ساعات تفریح و تنفس کلاسها و انتقال یکی از ساعات تنفس به قبل از وقت صرف ناهار به نتایج بسیار جالب توجهی منجر شده است!,بازی و تحرک 15تا30 دقیقه ای کودک قبل از صرف غذا کمک شایانی به آرام گرفتن و میل بیشتر برای خوردن میوه, سبزیجات , شیر, آب و جلوگیری از به هدر رفتن غذاهای طبخ شده است!.لینک خبر
پ.ن: این تجربه در برنامه ای تحت نام "recess before lunch" از سال 2002 در آمریکا شروع شده است و توانسته است شکیبایی بیشتری در حدود متوسط 10 دقیقه برای تحمل ساعات کلاس بعد از صرف غذا را در شاگردان مدارس ابتدایی نیز سبب شود.
پ.ن:با مدل سازی این رفتار برای بچه های قبل از سنین دبستان نیز در صورت فراغت مادران و فرصتی برای رفتن به فضای باز و تحرکی نیم ساعته شاید بتوان به نتایج مشابهی رسید,برای کودکانی که صبحها بسیار دیر از خواب برمی خیزند و در نتیجه ساعات صرف صبحانه و ناهارشان نیز به همان ترتیب جابجا می گردد بایستی از لحاظ برنامه ریزی زمانی این محدوده را نیز در نظر بگیرند.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes