Tuesday, September 30, 2008

فیلمی برای بازیابی خود پس از فقدان عزیزان P.S. I Love Youچند روز تعطیلی در پیش دارید و من فقط یک فیلم برای دیدن پیشنهاد می کنم,یک درام رمانتیک آمریکایی(P.S. I Love You) که از هر چیزش بگذریم,بهترین هدیه برای کسانی است که پارتنر یا بهترین آدم زندگی شان را از دست داده اند و در انتها مسیری ایستاده اند که دیگر برای خود راه بازگشت یا جایگزین دیگری را نمی شناسند,این فیلم کمک خواهد کرد که چگونه خودتان را بازیابی کنید و زندگی ادامه دارد...
هیلاری سوانک نقش بیوه جوانی را بازی می کند که به تازگی شوهرش را در اثر ابتلا به تومور مغزی از دست داده و در سایه عشق شوهرش و کمکهایی که از طریق یک سری نامه های از پیش تهیه شده شوهر متوفایش به بازسازی روحیه اش می شود, به آغوش زندگی باز می گردد.
پ.ن: سوانک از آخرین جوجه اردکهای زشت هالیوودی است که حواس شما را از زیباییهای ظاهری یک زن به تواناییهای درام او معطوف می کند!.
پ.ن: P.S.مخفف پست اسکریپت یا پانوشت اشاره به پانوشت نامه های سریالی شوهر متوفی به سوانک در نقش هالی است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes