Thursday, September 11, 2008

شکوفه اقتصادی در راه است!


دیروز دکتر اکونومیست که معرف حضور همگی است به همراه تیم مشاوران اقتصادی در حال بررسی آخرین شکوفه زدن به اوضاع مملکتی بود و با همان لبخند کریه و قیافه مکش مرگ مایی! که دیگر نیاز به توصیف مکررش نیست !,دم از جو سازی بر علیه طرح تحول اقنصادی می زد,توضیحات و رهنمودهایش به همه چیز شباهت داشت به جز کسی که از اقتصاد چیزکی می داند!! و با مثالهای عامیانه و بلغور کردن غلط واژگان اقتصادی یه سایرین رهنمود هم می داد!,نمی دانم که از دکتر احمد عظیمی بلوریان و مقاله ای که در روزنامه اعتماد ملی در همین مورد چاپ شده چیزی می دانید یا نه؟,ولی بهتر است بدانید که طرح موسوم به تحول در واقع کپی برداری از جزوه توصیه شده بانک جهانی در سال 2003 به بانک مرکزی و سیاست گذاران وقت اقتصاد و برنامه ریزی ایران بوده که با تکیه بر روند بطئی و به تدریج کاهش یارانه های دولتی در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز دیده شده بوده است! و اصلاً هم چیزی جدیدی نیست مگر دکتر اکونومیست نابغه بخواهد در ظرف همین چند ماه آینده مانند قضیه قیمت سوخت یکدفعه و ناگهانی بر سر مردم آوار کند!!!.
پ.ن: مقاله دکتر بلوریان دانشیار دانشگاه مریلند را در اینجا هم می توانید بخوانید.
پ.ن :نمی دان چرا برای قویتر شدن موضع کارشناسی طرح خودشان اعتراف نمی کنند که دارند از کجا کپی برداری می کنند! و مورد بعد هم با توجه به گذشت بیش از 5 سال از تهیه گزارش آیا شاخصها و روندهای آدرس دهی شده در گزارش بانک جهانی هیچ تغییری نکرده اند؟! و آیا در یک روند نظام مند برای تدوین استراتژی می توان بر روندهای 5 سال گذشته تکیه کرد؟؟؟!.
پ.ن:عکس از فارس نیوز و نشست دکتر اکونومیست با کارگروه شکوفه!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes