Saturday, March 1, 2008

نخوردمانی و اشتیاق به خودکشی


در این وبلاگ،بارها از کنترل وزن و تغذیه متعادل بدور از اضافه وزن مثال آورده ام ولی این فقط یک سمت بام است! و اگر در همین حین ،عقب عقب به سمت مخالف بام حرکت کنید ،امکان دارد که از آن سمت بام با بی اشتهایی و تبعات آن به پایین پرت شوید...
تحقیقی جدید نشان داده است که قربانیان مد استخوان ماهی و نخوردمانی !تا سرحدٌ مرگ!،را خطر جدیتری نیز تهدید می کند!،و آن ریسک بسیار بالای میل به خودکشی در افرادی است که اصطلاحاً در مسیر این رژیمهای غذایی به بی اشتهایی مفرط مبتلا شده اند!.لینک خبر
چندی پیش بی اشتهاییAnorexia nervosa یا کاهش وزنهای زیاد و بی قاعده ای که این روزها مدلهای جوان و مشتاقان زیبایی و آلامد زندگی کردن، را درگیر ساخته منجر به مرگ یکی از سوپرمدلهای معروف برزیلی هم شد.
پ.ن:عکاس ایتالیاییOliviero Toscani به زیبایی این عطش تباه کننده رابه تصویر کشیده است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes