Tuesday, October 19, 2010

هشدارهايي براي مقابله با سمينارهاي قلابي


شركت در سمينارها و كنفرانسهاي وطني به ملغمه اي از درد و رنج و واحسرتا! بدل شده است،تبديل شدن همه چيزدر اطرافمان به نوعي كسب و كار! و البته بدون هيچ شباهتي به كسب و كارهاي حرفه اي! از مواردي چون نشستهاي علمي و فنٌي نيز چيز بي هويتي ساخته است كه در پايان وقت تلف شده تان جز مخلوطي از بدوبيراه و نگاههاي چپ چپ به برگزاركنندگان حاصل ديگري ندارد!.
براي پرهيز از افتادن به دام شيادان نسل جديدي! كه راه نان خوردن و سركيسه كردن را از اين سوراخ يافته اند! چند توصيه فني-كاربردي آماده كرده ام كه از ياد خودم و شما نرود!:
1-به محض دريافت دعوتنامه چنين نشستهايي،قبل از موافقت براي پرداخت هزينه شركت در آن، از برگزار كننده فهرست كامل عناوين، مشخصات سخنرانان و رزومه سخنرانان كليدي و هيئت علمي يا لينكها و مراجعي كه بتوان از طريق آن در مورد هويت و حضور يا عدم حضور چنين اشخاصي مطمئن شد را درخواست كنيد.
2-از برگزار كننده رزومه و سابقه برگزاري نشستهاي مشابه و محلها و تاريخ هاي برگزاري آنها را طلب كنيد.
3-با ديدن عنوان اعطاي گواهينامه در پايان براي شركت كنندگان در سمينار و كارگاه آموزشي جوٌ گير نشويد!،اصولاً بود يا نبود چنين گواهينامه اي هيچگونه ارزش علمي-استخدامي در داخل يا خارج كشور نداشته مگر به تاييد آموزش عالي يا آموزش پزشكي بعنوان دوره هاي بازآموزي معتبر و قابل احتساب در سنوات آموزشي رسيده باشد پس مطمئن باشيد كه هزينه صدور گواهينامه بدون چنين شرايطي حكم رنگ كردن يا دراز گوش دانستن من و شما را داشته و هيچ اعتباري نخواهد داشت!.
4-براي اسكان در محلهاي كنفرانس به جز شرايطي كه به خاطر دورافتادگي جغرافيايي انتخاب شما محدود به يك محل خاص باشد، هيچوقت از بسته پيشنهادي اسكان و غذاي برگزار كننده استفاده نكنيد چون بر خلاف خارج از كشور كه اين پكيج مي تواند شامل تخفيف هاي خاص نسبت به اقدام شخصي باشد، حتماً از قيمت بالاتر و گرانتري در مقايسه با اقدام شخصي خودتان خواهد بود!.
5-اگر بعنوان سخنران مدعو دعوت هستيد حتماً لپتاپ و فلش ديسك شخصي با نسخه پشتيبان و باتري اضافه ! به همراه داشته باشيد چون در آخرين لحظه متوجه خواهيد شد كه به بنا به هردليلي امكانات برگزار كننده در لحظه موعود مهياي سرويس دهي نيست!.
6-در صورتيكه برگزار كننده ادعاي برگزاري گاركاه آموزشي را مطرح ساخته، مطمئن شويد كه توانايي برگزاري آن هم با جمع محدود و كمتر از 25 نفر براي هر كارگاه را دارد و شما را به سالني200-300 نفره يا بيشتر هدايت نخواهد كرد و مجبور نخواهيد بود بعنوان مستمع تا آخر برگزاري كارگاه صمٌ بٌكم بر روي صندلي تان جلوس كنيد و صداي دندان قرچه تان شما و اطرافيانتان را عصبي كند!.
7-درصورتيكه حتي حدس زديد برگزار كننده از اندك رانتي براي برگزاري از طرق مختلفه! بهره برده در همان مرحله اوليه از ثبت نام خودداري كنيد چون نفع تان بيشتر خواهد بود!.
8-داشتن سخنران خارجي بدون آنكه رزومه و عناوين مطالب سخنراني اش تا آخرين روز معلوم باشد از نشانه هايي است كه مي تواند به شدت مشكوك بزند!.
پ.ن:براي آنكه فشار روحي ام از آخرين كنفرانس مثلاً بين المللي كه رفتم كمتر شود!، اضافه مي كنم كه اين يادداشت در پي حضور در مثلاً اولين كنفرانس بين المللي HSE در جزيره كيش در همين مهرماه سال جاري نوشته شده است و گناه اصلي را نيز از جانب مسئول آموزش عقب مانده يا بسيار زرنگ! اداره مي دانم كه وقت و ايام ما را به هدر داد! و تازه در آخر كنفرانس فهميد كه شركت برگزاركننده برخلاف ادعاهاي صدمن و يك غازش تا همين اواخر واردكننده مواد آرايشي و زيبايي بوده است!!.
پ.ن: به نظر مي رسد كه براي اعطاي مجوز برگزاري چنين مجالسي بايستي حد نصابهاي علمي ،اجرايي،تشكيلاتي و حتي رده بندي مانند پيمانكاران تخصصي وجود داشته باشد و هر لبو فروشي نتواند در اين بازار داخل شود!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes