Wednesday, December 30, 2009

Fire Hose قابل بازیافت به اسباب آراستگی

اگر گذارتان به محوطه پسماندهای قابل بازیافت یک پالایشگاه نفت بیافتد, متوجه خواهید شد که مشتریان و برندگان اینگونه مزایده های در اولین فرصت موارد فلزی و ترجیحاً فلزات آلیاژی و سپس موارد مانند چوب و پلاستیک و مواد پلیمری را به کامیونهای حمل ضایعات انتقال داده و بسیاری از اقلام مزایده را با اکراه و به زحمت از میدان به در می برند و اگر این حق انتخاب را داشته باشند که بعضی از این پسماندها را با خود نبرند به طور حتم؛ شیلنگهای ضایعاتی آب آتش نشانی یکی ازاین انتخابها است!...
با توجه به عمرناچیز فن آوری بازیافت در دیار ما و سودجویی صاحبان این کسب و کار ,اقلام فلزی به صورت قراضه بسیار پرطرفدارتر از اقلامی هستند که از لحاظ چرخه تولید با سنتزهای شیمیایی و پلیمری تولید شده اند و شیلنگ آتش نشانی Fire Hose با توجه به استفاده از بافتها و لایه های متفاوت نایلونی و پلیمری و پوششهای پلی استایرن و پلی یوریتان برای مقاومت در مقابل آتش,سایش و مواد شیمیایی و نفتی از جمله اقلامی است که حداقل در ایران کاملاً دور انداختنی تصور می شود و چه می دانند که در کشورهای دیگر به بازار مد راه پیدا کرده است و چه امکانی برای بازتولید وسایل بسیار معمول زندگی روزمره در اختیار شرکت Elvis & Kresse (E&K) قرار داده است!!.
پ.ن: فقط آتش نشانها می دانند که کالایی از جنس شیلنگ آتش نشانی در یک استفاده معمولی چقدر عمر خواهد کرد!...
پ.ن: 50% هزینه خرید از این محصولات بازیافتی این شرکت برای انجام امور خیریه نیز اختصاص یافته است!,صالحات و باقیات در یک بسته تقدیم می گردد!.
پ.ن: این پسماند قیمتی در حدود رایگان دارد و اگر جوانانی با ایده تولید کیف و کفش و کمربند با آن پیدا شوند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes