Monday, December 28, 2009

تعطیلات به هدر رفته در فرودگاه

موسم کریسمس و فرا رسیدن تعطیلات زمستانی برای بسیاری از مردم دنیا به معنای رونق سفر و مسافرت به اطراف و اکناف جهان است, در این فصل علیرغم سرمای نیمکره شمالی فرصت یگانه ای برای کشورهایی که مانند ما ! سرشار از اوقات فراغت نیستند, ایجاد شده و اگر حماقتهای اهالی همین دنیا بگذارد و تهدید های بعد از 11سپتامبر تشدید نشود,سفر هوایی نیز بی دردسر خواهد گذشت...پ.ن:کاریکاتوریست بریتانیایی افزایش تدابیر امنیتی در فرودگاهها را پس از قضیه پرواز آمستردام-دیترویت با زبان طنز تصویر کرده است و فقط مسافران این اوقات می دانند که این طنز تلخ به بهای چقدر معطلی و کندوکاو وسایل و زوایای شخصی ! مسافر تمام می شود!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes