Thursday, December 27, 2007

میراث و میراث خوار وبلاگ


امروز در مسیر بازگشت ار محل کار با سیٌد در مورد بیمه نامه عمری که تنظیم کرده بود و این که از این به بعد ریسک کشته شدنش به دست ذینفعان این بیمه نامه چقدر بالا می رود!،شوخی می کردیم و می خندیدیم،یکدفعه بحث داراییهای یک وبلاگ نویس پیش آمد و اینکه داراییهای مجازی!ما اهالی وبلاگستان به چه کسی تعلق خواهد داشت؟،در آینده رژیم حقوقی تعیین سهم و میراث یک وبلاگ نویس به چه صورت خواهد بود؟؟!.
با هم تصمیم گرفتیم که پسوردهای دستیابی به داشبوردمان در بلاگر و آدرس ایمیلهای شخصی و کاریمان را در جایی مکتوب به امانت بگذاریم و وصیت مجازی در مورد نحوه برداشت و استفاده از میراث مجازیمان را مشخص کنیم،باید پس از ما تکلیف این چندرغاز "بایت"معلوم باشد و ...
پ.ن: راستی هیچ به فکر افتادید چیزی که امروز فقط یک دلمشغولی یا یک سیفون روحی روانی !بیش نیست،شاید بعدها ارزشی در خور داشته باشد؟؟؟!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes