Sunday, September 9, 2007

No war! No Shame!


جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند . سیسرون

به باور من جنگ از زمانی آغاز می گردد که طرفین مجادله تصمیم گرفته اند دیگر با هم صحبت نکنند و مذاکره را راه عقلایی برای ترمیم زخمهای مشترکشان ندانند!،پس از آن شیپور جنگ و نیستی نواخته می شود،مهاجم و مدافع هر دو در مقام تباه کنندگان بشریت نقش ایفا می کنند و هیچ چیز مقدسی بوقوع نخواهد پیوست!،اسامی مانند دفاع،طرحهای دفاعی و پدافند فقط از حساسیت کلامی موضوع می کاهد والا با جنگ یا استراتژی جنگی و آفند هیچ تفاوتی ندارد...
مگر آنکه بانیان آن تصمیم داشته باشند نقابی اخلاقی بر بی اخلاقترین کسب و کار جهان بزنند!!!
پ.ن: در مورد عکس بالا،بلاخره یک روزنامه معروف مطلبی از من هم چاپ کرد!!!(البته خواب و خیالی بیش نیست!،این یک روش تولید
Hoax با قالب یک روزنامه سیاه و سفید است که توسط میلاد در وبلاگش معرفی شده بود و کمی تا قسمتی بامزه است!).

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes