Friday, May 23, 2008

ته رفیق بازی!The Three Burials of Melquiades Estradaمن زنها را به اندازه مردها نمی شناسم,به همین خاطر اگر صفتی را در قالب مردانه به کار می برم به این معنا نیست که در میان زنها ما به ازا ندارد!,فقط به این معنی است که در حال توصیف یک مرد هستم!.در بین تمام فیلمهایی که دیده ام هیچ فیلمی تا امروز در حد و اندازهHeat داستان رفاقتهای ناب مردانه را روایت نکرده بود,رابرت دنیرو به نقش نیل مک کالی سرکرده گروهی از سارقین حرفه ای بانک,نمونه رفیقی است که تا آخر می ماند و در پای روابطش حاضر است همه چیز را قربانی کند!,یک داستان حماسی که در عصر دولتهای مهرپرور و عدالتجوش! دیگر تکرار پذیر نیست!(برنج کیلویی 5000تومان جایی برای گذشت وپایمردی باقی نگذاشته است!).
از فیلم امروز می گفتم که چگونه به یکباره در مقام همنشینی شاهکار مایکل مان پذیرفته شد!,فیلمThe Three Burials of Melquiades Estrada به کارگردانی تامی لی جونز و بازیگری خودش نوعی از ژانر کابوی و نه وسترن!,محسوب می شود که از جشنواره کن 2005 نیز دو نخل طلا برای بهترین بازیگر مرد و سناریو را نیز از آن خودش کرده است.
دفن سه باره! ملکوئیداس استرادا فیلم دوپاره ای است که در پاره اول یک داستان رفت و برگشتی و پراز فلش بک برای روایت کشته شدن یک مهاجر غیرقانونی مکزیکی را آغاز می کند و در پاره دوم رفیق یگانه اش فقط به اعتبار رفاقت کوتاهش با کارگر مقتولش و دانستن چند نکته کوچک از زندگی وی و قولی که برای دفنش در موطنش مکزیک داده بود,او را نبش قبر کرده و با فاتل نگون بخت و کت بسته اش! به سفری مشابه مهاجرین غیرقانونی مکزیکی در پی یافتن نشانی استرادا راهی می شود,سفری که درانتها میزان پایمردی مردانه و قول مردانه را اعتبار می بخشد...
پ.ن: تامی لی جونز نیز از بازیگران خاکستری سینمای هالیوود است که در نقشهای منفی و مثبت تواماً عالی بازی می کند و با چهره ای خشن و مردانه خاطره چارلز برانسون را زنده می کند,از این پس جونز نیز در کنار دنیرو یادآور مردانگیهای فراموش شده خواهند بود,چیزی که کیمیایی برای تصویر کردنش همه عمر را مایه گذاشته است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes