Saturday, January 31, 2009

چي فكر مي كرديم،چي شد؟!"The sun still shines, the grass still grows, we are still human.
If we stopped pretending to be puppets of an invisible hand, we would
not fret over the loss of the 20th century's strings." Illustration:
Joe Kloc.
دو مقاله دارم كه با دونمايه گرافيكي به استعاره آنچه از قرن 21ام انتظار داشته ايم  و آنچه در2009 حال رخ دادن است، مي پردازد.محورهاي چالش  برانگيز آن براي آنان كه به چيزي بيش از امروز نظر دارند،توصيه ميشود!."Once people lose faith in the institution of insurance — because
insurance can't be made to pay in climate-crisis conditions — we'll
find ourselves living in a Planet of Slums." Illustration: Joe Kloc.
پ.ن: اگر بيشتر شرح ندادم يا ترجمه نكردم به اين دليل است كه نمايه ها به اندازه كافي انگيزش به سراغ اصل مطلب رفتن را فراهم مي كنند!!!.


Powered by ScribeFire.

رفع ابهام از پست قوهاي خوشبخت اسكاتلندي

استفاده ازتعبير قوهاي خوشبخت اسكاتلندي درمقايسه با اين حواصيل نگونبخت سواحل جنوبي ايران!،بيشتر معنا و مفهوم مي يابد!.تصادفاً همين امروز به اين لاشه حواصيل خاكستري كه مدتها قبل در يك حوضچه تصفيه مواد نفتي سقوط كرده بود، برخوردم و كسي به دادش نرسيد يا به فكرش نرسيد اگرهم آن را از حوضچه نجات دهد بعداً بايد چه كند؟؟...


پ.ن:همانطور كه از لاشه پرنده پيدا است،مدتها از مرگش مي گذرد و حتي جسدش هم جابجا نشده است!.

Friday, January 30, 2009

پيشكسوتي اروپاييان در آدمخواري!


متاسفانه تاريخ جهان به طورعمده توسط مورخين جهان اوٌل به رشته تحرير درآمده و تحليلهاي مردم شناختي نيزبه گونه اي اجتناب ناپذير متاثر از همين يافته ها است...
هرگاه صحبت از آدمخواري و تغذيه از گوشت و خون انسان به ميان آمده،ناخودآگاه توجه همه به بوميان آفريقا،گينه نو يا جنگلهاي آمازون جلب شده واين درحالي است كه بسياري از متون تاريخي-پزشكي قرون وسطي نشان مي دهد كه در اروپا با استفاده از اجساد آدمهايي كه از بيماري يا كهولت نمرده باشند و يا در اثر كشته شدن در جنگ يا حادثه و در كمال صحت خرقه تهي كرده اند،انواع معجونها و داروهاي مختلف با اعتقاد به درمانگر بودن آن ساخته مي شده است و متون باستاني زيادي اين نسخه هاي مبتني بر تغذيه از انواع نسوج بدن و خون انسان را تاييد مي كند!!.لينك خبر
آدمخواران دسته اول و جهان سومي بيشتر از گوشت قربانيان يا نزديكان سدجوع مي كرده اند ولي آدمخواري اروپايي براساس منافع مالي و حول و حوش يك تجارت پرسود شكل گرفته بوده است!.
پ.ن:سوژه بسياري از فيلمهاي ژانر وحشت نيز در اروپا به نوعي از همين سنتهاي قرون وسطايي سرچشمه گرفته و نميتوان همه آنها را از اعتقادات فرقه هاي عجيب و غريب دانست.

قوهای خوشبخت اسکاتلندی


اشتباه نکنید!,با گونه جدیدی از قوها روبرو نیستید!,بلکه یک قطار دچار سانحه نشتی گازوییل دریک محوطه حفاظت شده حیات وحش در اسکاتلندEast Ayrshire شده و قوهای نگونبخت را چنین درگیر شستشو با آب گرم و مواد شوینده کرده تا شاید آلودگیها را از بین ببرند!!.لینک خبر

پ.ن: این اتفاق در سوانح مشابه در خلیج فارس و حضور آلاینده هایی مانند نفت خام یا نفت کوره فقط منجر به مرگ پرنده می شود و کسی نیست که آنها را نجات دهد.نمی دانم که در ساختار منابع طبیعی و محیط زیست وطنی , مرکزی یا جایی برای نجات حیات وحش از شٌر سوانح دست ساخته بشری وجود دارد یا خیر؟, ولی به گمانم تجهیز چنین جاهایی با وسایل اولیه و در دسترس زیاد هم لوکس و پر هزینه نباشد...
پ.ن: در چنین وضعیتی امکان راه یافتن آلودگی به مجاری تنفسی و گوارشی حیوان بالاترین خطری است که باید در اولین لحظات جهت رفع آن اقدام کرد, ولی شستشوی بدن نیز در صورت به وقفه افتادن می تواند باعث مرگ حیوان بشود.

Wednesday, January 28, 2009

هامي و كامي الان كجا هستند؟


برنامه سازي براي كودك و نوجوان پيش از انقلاب،وادي حرفه اي وداراي نقاط بسيار درخشاني نبود چون هنوزنگاه به دنياي كودك جدي گرفته نشده بود و فقط سيل انيميشنهاي مختلف بود كه دوبله مي شد و مي آمد روي آنتن ( البته اين بدان معني نيست كه الان اين موضوع خيلي جدي شده يا كيفيت برنامه ها خيلي بالا رفته!!)...
درميان آن همه ساعات پخش برنامه كودك، تنها نقطه اي كه در ذهنم مانده يك سري موسيقي متن است و سريال"سفرهاي هامي و كامي" و جيپ سوزوكي معروفشان و ناباوري كه در ذهنهاي آن سالهايمان از امكانپذير بودن چنين ايده اي و فرصت خطر كردن براي نوجوانهاي 10-12 ساله بجا مانده بود،شايد اولين جرقه هاي مدرن تربيت كودك و نوجوان در ايران با طرح اين قصه توسط شادروان نادر ابراهيمي درسالهاي56-57 زده شده است،كه منجر به ساخت سريالي ازماجراي آن قصه شد ومن يادم نخواهد رفت كه در پارك خرم به دنبال دستگاههاي جك پاتي مي گشتم كه يكي از آن دو! با آنها بازي كرد و تمام پولهايش را باخت! و من بعدها دردوران جواني هيچوقت ازاين دستگاه و بازي كردن با آن خوشم نمي آمده است!!.
پ.ن: كتاب داستان با نام اصلي"سفرهای دور و دراز هامی و کامی در وطن " را مي توانيد از اين آدرس سفارش دهيد.
پ.ن:با اين اينترنت25مگابايتي نتوانستم ردي از فايلهاي تصويري سريال بدست آورم ولي تا آنجايي كه يادم است براي پخش مجدد در دوران فعلي هم نبايد مشكلي داشته باشد و الان بايد يك جايي در آرشيوهاي تلوزيون يا اشخاص خاك بخورد!.
پ.ن:ازهويت بازيگران و اين كه الان كجا هستند و مشغول چه كاري هستند هيچ اطلاعي ندارم، آيا كسي بيشترمي داند؟؟

كاكتوس بلورآجين

موج سرما و يخبندان در 6 ايالت آمريكا دراين هفته تاجايي پيش رفت كه برق در بسياري مناطق قطع شد وحتي مناطقي مانند تگزاس سرماي زير صفر و صحنه هايي از اين دست را تجربه كردند:لينكپ.ن:اين عكس بيش از زيبايي ظاهري  ديدگاه پارادوكسيالي ازهچلي كه طبيعت درآن افتاده را نشان مي دهد!،كاكتوس مناطق خشك و حاره بايد يخبندان و بلورآجين شدن مناطق مرتفعتر و سرد را تجربه كند و بي دليل نخواهد بود اگر جنگلهاي انبوه نيز دچار شرايط بياباني شوند!!.


Powered by ScribeFire.

Tuesday, January 27, 2009

ديوار تراكتورهاي يوناني


وقايع اخير درابتداي سال ميلادي جديد در يونان،تبديل به تحرك بي سابقه كشاورزان در اعتصاب و مبارزه براي افزايش قيمت محصولات كتان،ذرت و گندم شده است.كشاورزان يوناني با قطاركردن صف طويلي از تراكتورهايشان دربزرگراهها عملاً مرزهاي ورودي-خروجي كشور را با بلغارستان و تركيه مسدود كرده اند و انتظاردارند تا كمك500 مليون يورويي وعده داده شده دولت هر چه زودتر دراختيارشان قرار گيرد.لينك
پ.ن:جنبشهاي كارگري در قرن بيستم بيشتر حول و حوش مراكزصنعتي فعال بوده است ولي  هزاره سوم گويا سال اعتراضات كشاورزان است!.


Powered by ScribeFire.

جيغ آژير و زنان قرباني Rape

شايد شما هم ازبسياري حادثه ديدگان شنيده ايد كه درلحظات اول حادثه عنوان كرده اند كه گويا زبانشان قفل شده يا صدايي از گلويشان بيرون نمي آمده است!،تحقيقات نشان داده است كه درصورتي كه آدمي در وضعيت تهديد كننده اي قراربگيرد سطح ترشح آدرنالين در خون افزايش مي يابد و اين تغييرات مي تواند بر كاهش شدت صوت و يا تكلم و حتي استمداد كردن تاثير كاهنده اي بگذارد،درشرايطي كه آمار حمله و آزار و اذيت زنان درجهان رو به افزايش است ،براي متوجه كردن سايرين از بروز تهاجم و استمداد طلبيدن نياز به وسيله اي  است كه بتواند صداي مشابه اي را تقليد كند  و اين منجر به ساخت نوعي هشداردهنده صدا كه مي تواند جيغي زنانه را با شدت زياد توليد كند شده است!!.هدف ديگرساخت اين دستگاه ايجاد شوك و برهم زدن تمركز مهاجم ذكر شده است!.
Ila Dusk نوعي آژير است كه از صداي جيغ زنانه تقليد شده است و در مقياس اندازه در حدود يك ريموت دزدگير اتومبيل طراحي شده است، سازنده كارايي خاص ديگري را ضمانت نكرده است وفقط از خانمها خواسته است كه در شرايط اضطراري كليد فعال سازي آژير را فشار داده و از موقعيت در صورت امكان متواري شوند!!.سازنده يك سري ازتوصيه هاي امنيتي را براي خانمها در مكانهاي مختلف در اينجا آورده است.
پ.ن:يكي از خبرنگاران گاردين در اين ويديو آژير را امتحان كرده است.


Powered by ScribeFire.

Monday, January 26, 2009

كيف پول مينيماليستي

هر چقدردنيا به سمت كوچك شدن ازلحاظ درك بشري پيش مي رود، مينيماليسم نيزبيشتر طرفدارپيدا مي كند!، آپارتمانهاي كوچك،اتومبيلهاي كوچك وكوچك كردن ابعاد اشياء نيازي است كه بشربراي استيلا بر فهم چيستي اشياء دنبال مي كند...


كيف پول مينيماليستي! mojito travel wallet هم از همين چيزها است كه توسط طراح معروف Malcolm Fonteir درNewyork  Gift Fare 2009 به نمايش گذاشته شده وسعي دارد به يادمان بياورد كه درعصر ما چيزهاي غيرضروري بسياري دراطرافمان گردآمده كه بايد از شر آنهاخلاص شويم!!و نبايد دائماً با خودمان به اين ورو آنور همراه ببريم!.


Powered by ScribeFire.

ركود اقتصادي تهديدي براي تفكر سبز

ركود اقتصادي و كاهش توليد دو پارامتر هم گذارهستند و درطي يك روند ثابت كاهشي بسياري  از پارامترهاي موثر برسياستهاي مالي را نيز با خود به قهقهرامي برند، ولي اين تمام واقعيت نيست بويژه زماني كه انتظارمي رود كاهش توليد، پارامترهاي آلودگي هوا را كاهش دهد و  متاسفانه كاهش مصرف انرژي لزوماً به اين امر منتهي نمي شود...

اگر ازمطالب قبلي ام (اينجا،اينجا)در مورد تجارت گواهي انتشار دي اكسيد كربن به ياد داشته باشيد، در اروپا فروش اين گواهي به تجارت پرسودي تبديل شده است كه در طي ان حتي كمپانيهاي سايز متوسط و كوچكتر كمبودهاي مالي خويش را از طريق فروش آن جبران مي كنند. افزايش قيمت CER در بازار جهاني در تابستان2008 تا سقف30يورو براي هر تن كاهش انتشار، دورنماي درخشاني را براي سياستهاي مالي كنترل وكاهش انتشار گازهاي گلخانه اي رقم زده بود تا موج ركود اقتصادي آن را به قيمتي درحدود 12يورو براي هرتن تنزل داد و اين بدان معنا است كه ركود اقتصادي پيش رو مي تواند به عاملي براي كاهش تلاشهاي زيست محيطي بدل شود و حداقل در كوتاه مدت روندهاي سبز نيز كاهشي خواهند بود... لينك
پ.ن: دركنار كاهش بهاي نفت و حاملهاي انرژي متاثر از آن، كشش بازار به سمت مصرف بيشتر نيز از دلايل جنبي بالا رفتن ريسك جهاني انتشار گازهاي آلاينده به شمارمي رود.
پ.ن:عكس متعلق به مجسمه هاي يخي است كه به مناسبت برگزاري اجلاس UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)پوزنان درلهستان با هدف پيگيري جايگزيني پروتكل جديدي به جاي كيوتو، در ورودي اجلاس تعبيه شده بود.Powered by ScribeFire.

Sunday, January 25, 2009

سه روزكاري در هفته،فرمول انگليسي كاهش هزينه 2009

بحران نفتي دهه 70ميلادي ازقرن بيستم، بيشترين فشار و ركود اقتصادي را به اروپا وارد كرد و بريتانيا بعنوان يكي از اين كشورها دستورالعمل كاهش ساعات كار و روزهاي كاري را تا حد3 روز در هفته! به جاي رويكرد اخراج و كاهش تعداد كاركنان به اجرا گذارد، اين كابوس معروف طبقه كارگر و مزدبگير بريتانيا دوباره درحال بازگشت است تا شايد بتواند بحرانهاي مالي2009را كنترل كند.كارخانه معروف اتومبيل سازي بنتلي براي كاهش توليد به سه روزكاري در هفته تحت فشار قراردارد.لينك مت كاريكاتوريست تلگراف نيز با همين ديدگاه كاهش يا توقف توليد را دستمايه طنز تصويري قرار داده است.Powered by ScribeFire.

فراخوان تولید ایده های تجسمی از ضایعات صنعتی

شرکت ما چند روز دیگر میزبان یک همایش ملٌی است و بخش ما بعنوان یکی از زیر بخشهای برگزارکننده فعالیتهای متفاوتی را عهده دار شده, در قالب یکی از این فعالیتها ما تصمیم گرفتیم برای فرهنگ سازی بازیافت ضایعات صنعتی در شرکتهای مشابه از ضایعات عملیات عایق کاری تجهیزات و خطوط لوله فرایندهای پالایشی که معمولاً از جنس آلومینیوم هستند برای ساخت یک تندیس در مایه هنرهای تجسمی استفاده کنیم و یک طرح پیشنهادی را به صورت سه بعدی در آوردیم.قالب اولیه طرح را امروز روی زمین چیدیم و کمی احساس انجام کار مفید را مزه مزه کردیم!.(عکس اول از فاصله نزدیک و دومی از روی پلاتفرمی در ارتفاع 7-8متری گرفته شده است.)
پ.ن: با توجه به موافقتی که از رئیس اداره دریافت کرده ام فراخوان طرحهای تجسمی و تزئینی با استفاده از ضایعاتی که در صنعت ما به وفور و رایگان! موجود است را همین جا تقدیم ذهنهای خلاق و هنرمندی می کنم که تشنه پیاده کردن توانایی هایشان در این زمینه هستند...
پ.ن: از طریق همین وبلاگ پیغام برای تماسهای بعدی را می پذیرم.

Saturday, January 24, 2009

خشونت بر باد مي دهد

براي ما  اهالي خاورميانه، قانون و عمل به قانون سودايي است كه ظرفيت حس و ادراكش را نيافته ايم و هميشه مانند منظره اي در دوردست يا فقط در سفرهاي گاه به گاه به ممالك راقيه!نسيمي از كوي و برزنش بر ما مي وزد!...
اين حسرت شايد فقط بخشي از توسعه نيافتگي است و شايد فقط مرحله اي است كه مراحل بعدي آنرا در نيافته ايم، منظورم اين است كه پس از حاكميت قانون چه عوارض جانبي نصيبمان خواهد شد!،قانون زدگي، تورهاي قانوني، بوروكراسي قانوني وحضور همه جانبه قانون و قانون شكني لجام گسيخته بدون برخورد عاجل قانون از انواع اين پيامدها است.(البته به هيچ وجه نبايد از ترس پيامدهايي آنچناني از رفتن و تعجيل كردن در استقرار قانون هراسيد!!.)
مقدمات فوق پيش زمينه اي است ازتجربه از دست دادن عزيزترين مايملك زندگي در اثر خشونت فزاينده اي كه درزندگي امروزي حادث شده ودر جوار شهرها و بويژه ابرشهرها در حال گسترش است و عليرغم حضور قانون ،اين خشونت مي تواند در كوچكترين فرصتي همه آنچه بعنوان اندوخته احساسي يا عاطفي دراين دنيا وجود دارد از ما بربايد ولي اقدامات قانوني قانونگذار نمي تواند در پيشگيري يا كنترل آن اقدام عاجلي به انجام رساند.در چنين اوقاتي خشم سركوب شده قربانيان خشونت خود به ابزار بازتوليد خشونت تبديل مي شود و مجوزشخصي يا گروهي مي يابد تا به خيال خود به عنوان بازوي ناپيدا يا ناديده گرفته شده قانون عمل كند!.
Vigilantismمشي يا مرام آدمها يا گروههايي است كه قانون را كافي نمي دانند و قرباني بودن آنها به قرباني كردن رهنمون مي كند!، نسخه هاي بازسازي شده بسياري در كارهاي سينمايي ازتبديل شدن يك زندگي آرام به جهنمي از خشونت و انتقام وجود دارد كه دركنار شعارهاي قانون بالاتر از همه چيز،سعي دارد نشان دهد كه قانون بعنوان بخشي ازتراوشات يك جامعه انساني لزوماً نميتواند ازساير نقصهاي بشري دور مانده باشد...
فيلم تكان دهندهThe Brave One اثر نيل جوردن يكي ازهمين آثار است كه نشان مي دهد بشر مي تواند در اثر خشونت و از دست دادن عزيزترين چيزهايش به دگرديسي و گونه اي جهش برسد و دست از انسان بودن بردارد(بازي زيبا و روان گسيخته جودي فاستر در نقش يكي از قربانيان خشونت را ازدست ندهيد!)...
پ.ن: داشتم به اين فكر مي كردم اگرمن هم جاي فاستر دراين فيلم بودم شايد غيراز همين تسلاي! غيرقانوني و خشونت بار نسخه آرامبخش ديگري نمي يافتم!،اگرچه من فرزند جامعه اي خشونت زده وكمتر قانونمدار هم هستم!!.

Powered by ScribeFire.

توفیق اجباری بیرون از ساختمان محل کار

امروز بعد از خروج از ساختمان محل کارم متوجه شدم که تنها نیستم,چیزی در حال تعقیبم بود, اوٌل اعتنا نکردم گفتم شاید فقط چند قدمی مرا مشایعت می کند و فقط همین چند قدم با هم همراه هستیم,به جلوی شمشادها که رسیدم موبایلم را در آوردم و سعی کردم چند دقیقه باقی مانده را با بازیهای گوشی همراه سر کنم تا یکی از رفقا با اتومبیلش سر برسد و به اتفاق راهی منزل شویم, ولی از قرار جریان تعقیب چیزی بیش از یک همراهی ساده بود, گویا مرا با دیگری اشتباه گرفته بود و پس از چند لحظه دلش را به دریا زد و نزدیکتر شد و یکدفعه حس کردم این نزدیکی به چیزی شبیه تماس بدنی تبدیل شده و پس از چند لحظه قضیه جدیتری شد و حرکت چیزی که خودش را به پاهایم می مالید باعث شد تا بپذیرم همراه چند لحظه پیش قصد جدیتری دارد...
پ.ن: داستان بالا را با عکسهایی که از طرف گرفته ام تکمیل می کنم تا خیال بدی به ذهن مخاطب خطور نکند, تقصیر از همکارانی است که جناب تیزچنگال را به مراودات حسی ولمسی عادت داده اند و ایشان همبی دلیل یا با دلیل مرا به جای یکی از همان دوستان شفیقش اشتباهی عوضی گرفته بود!!.

پ.ن:من با حیوانات میانه آنچنانی ندارم و این از صدقه سر فرهنگ آپارتمان نشینی یا منازل سازمانی یا پدر و مادری است که هیچوقت اجازه حضور حیوانات را در منزل نمی دادند و حالا مامان یسنا هم در زندگی مشترک به طرق اولی! چشم دیدن هیچ جانداری را در منزل شخصی به جز من و یسنا ندارد!!,ولی حیوان ستیز هم نیستم و سالها است که با دیدن سگ یا گربه دست به برداشتن سنگ نمی شوم!!(حداقل 20 سال گذشته!)...
پ.ن: بابت کیفیت پایین عکسهای موبایلم در شب پیشاپیش پوزش می خواهم!!.

Friday, January 23, 2009

كفپوش و پادري طبيعي حمام بدون بوي نامطبوع

استفاده از پادري هايي كه  بيرون محوطه وان يا حمام بعنوان خشك كن مرسوم شده، بعد از مدتي استفاده موجبات شكايت صاحبخانه را دراثر ايجاد بوي نامطبوع حاصل از رشد گونه هايي از ميكروارگانيسمها در بين الياف آن فراهم مي آورد،با توجه به مرطوب بودن محيط مذكور اين حقيقت اجتناب ناپذير  است و شايد ايده استفاده ازكفپوشهاي خزه طبيعي با نامMoss Carpet بتواند جايگزين مناسبي براي آن باشد!.
استفاده از نوعي فوم مصنوعيplastazote به شكل گلدانكهاي جزيره اي ولي به هم پيوسته كه توانايي رشد خزه را بر روي خود دارد راه حل جديدي است كه با استفاده از رطوبت حمام و آب چكيده شده از بدنها و پاهاي خيس باعث سبز ماندن و ايجاد كفپوشي نرم فاقد بوي نامطبوع را نويد مي دهد...لينك

پ.ن:البته در مطلب لينك داده شده اشاره اي نشده ولي به نظر مي رسد گونه هايي از خزه ها توانايي جذب بو،مصرف كردن باكتريهاي بو زا وحتي جذب دي اكسيدكربن  را نيز داشته باشند!.


Powered by ScribeFire.

Thursday, January 22, 2009

آشپزی اشتراکی مادر و دختر

ساعتهای غیبت من در اوقات اداری برای یسنا و مادرش با فعالیتهای متفاوتی می گذرد و از قرار به تازگی شامل شراکت یسنا در آشپزی هم شده !,البته این هم به ترتیبی که بخش ناچیزی از غذای در حال آماده شدن به ظروف اسباب بازی یسنا انتقال می یابد و یسنا به طرق خاص خود غذایی فراخور عروسکهایش تهیه می کند و گاه به آنها هم می خوراند,در عکس تینا عروسک هم دوره مامان یسنا را می بینید که الان جزء بازیچه های دخترش شده! و به افتخار غذا خوردن از دست یسنا هم مفتخر شده !,دانه های برنج بخشی از سهمیه برنج آبکشی شده ای بوده که یسنا در دهان عروسکش ریخته است!!.

Wednesday, January 21, 2009

Vicky Cristina Barcelona+Burn After Reading

ترکیب فیلم سازی وودی آلن با بازیگران محبوب آلمادوار چیز غریبی است,چون هم طعم زیر ذره بین گذاشتن زندگیهای مشترک آمریکایی را دارد و هم برداشتهای بسیار زیرپوستی و زنانه از دنیای زنان که خاص آلمادوار است ! البته این دومی را به پای الهاماتی که به من می شود بگذارید چون هیچ اثر رسمی از آلمادوار در این فیلم نیست!!. این باور که زنان هم مثل اکثر مردها وسوسه ها و فانتزیهایی برای خودشان دارند که باعث می شود در بعضی از لحضات زندگی بخواهند راه شخصی خودشان را پیش بگیرند کابوس سختی برای جماعت آقایان است,چون این وادی را مخصوص خودشان می دانند! یا اینکه هضم چنین چیزی حداقل این گوشه دنیا چنان راحت نیست!,نمره بیست را برای پنه لوپه کروز کنار می گذارم. موسیقی فیلم Vicky Cristina Barcelonaخصوصاً ترانه بارسلونا را پیدا خواهم کرد و به زنگ موبایلم تبدیلش خواهم کرد!(10درصد هزینه فیلم توسط مقامات شهر بارسلونا تامین شده و به نوعی تبلیغی توریستی برای نماهای بی همتای معماری این شهر است)...
مالکوییچ کبیر, کلونی, براد پیت , فرانسیس مکدورماند و تیلدا سوئینتون در فیلمی با کارگردانی و سناریو ی چند وجهی برادران کوئن جمع شده اند تا هجویه ای برای سازمانهای امنیتی و دنیای سیاست و آنچه که به نظر می رسد بحران روابط عاطفی میانسال های آمریکایی! است رقم بزنند,فیلم Burn After Readingبه شدت ظاهری کمدی ولی باطنی جدی و حتی خشن دارد! ,مرگ زود هنگام برادپیت نشان می دهد فیلم به دنبال نسخه های معمولی هالییود نیست...
پ.ن: این دو فیلم را می توان بعنوان نمونه های قابل اعتنای سال 2008 در نظر داشت...

Tuesday, January 20, 2009

در صندلی,بر صندلی


امروز یسنا تماس گرفته اداره و قول گرفته که بعد از کار او را به فروشگاه محله ببرم,و من هم بی برنامه قبلی با مادرش و او به تنها ساندویچی مجتمع مسکونی مان رفتیم تا ساندویچ فلافل و سمبوسه خوزستانی را بعنوان عصرانه نوش جان کنیم...
فیگورهای یسنا را در همان محل و در حال تکان تکانهای بی پایانش بر روی صندلی می بینید...

Monday, January 19, 2009

سپاس ناخدا!

اگر برای صرف شام صدایت کردند,و در سفره با منظره ای از نوع آنچه در عکس ذیل می بینید,روبرو شدید می توانید مطمئن باشید که سکاندار کشتی زندگیتان می داند که این کشتی را باید به کدامین ساحل رضایت رهنمون باشد!.


پ.ن: با عشق تقدیم به مامان یسنا که در عین خستگی هم کدبانو است!!!,قضیه اصلاً شکمی نیست! لطفاً سوء برداشت را کنار بگذارید و مثل یک مرد خسته و کوفته به ماجرا نگاه کنید!.

جوکر,سنگ محکی برای فروپاشی ایده قهرمان


فیلمی از جنس کامیک استریپ با یدک کشیدن نام بتمنThe Dark Knight, باید چیزی باشد در حد و حدود سایر ابرقهرمانانی که از کامیکهای معروف دهه 50 و 60 میلادی قرن پیش بیرون جسته اند ولی کریستوفرنولان و مرحوم هیث لجر به نقش جوکر توانسته اند بسیار فراتر از انتظار ظاهر شوند و برای اولین بار در چنین فیلمی قهرمانان رنگ باخته اند و آنارشی و هرج و مرج توانسته بی ارزشی تئوری قهرمانپروری انسانی را اثبات کند, شخصیت در هم پیچیده جوکر به مراتب بهتر از از سایر نقشها ساخته و پرداخته شده و بهترین فرازهای فیلم زمانهایی است که جوکر لب به سخن می گشاید ...
جوکر سنگ محک دورانی است که ارزشهای انسانی بیشتر به شعار می مانند تا چیزی دیگر و همه قهرمانان کم می آورند!, واین شک پیش می آید که گویی از ابتدا هیچوقت قهرمانی وجود نداشته! و اینها همه ساخته و پرداخته انسانهایی است که می خواسته اند تا کورسوی امید نمیرد!.از طرف دیگر جوکر از زخمهایش می گوید ,از زخمهایی که هر دفعه بیانی جدید می یابد ولی همه از چهره دفرمه و تغییرات یکتایی در جوکر بیرون می ریزد.
پ.ن: این همه جوایز و نقدهای درخشان و فهرست بلندبالایی از کاندیداتوری برای جوایز آتی نشان می دهد که این فیلم دیدنی است.

Saturday, January 17, 2009

واي به روزي كه بگندد اقتصاد!

وقتي صحبت ازبحران اقتصادي يا ورشكستگي به ميان مي آيد، نمونه هاي موردي و در سطح خرد آن بيشترقابل تصوراست،تصور آنكه نهادهاي پولي يا غولهاي سرمايه داري كه ركن اساسي اقتصاد سرمايه داري هستند،اعلام ورشكستگي يا سقوط بي وقفه ارزش سهامشان را در كوي و برزن جار بزنند مانند تركيدن حبابي است كه گويي سالها مانند زمين زيرپا روي آن راه رفته ايد و الان ديگر وجود خارجي ندارد!!!.
كاريكاتوريست تلگراف نيز با همين مضمون مراجعات مردم براي خريد با استفاده از كارتهاي اعتباري را به سخره گرفته و نشان مي دهد كه نگراني صندوقدار قبل از اعتباركارت،از عدم اعتبار يا ورشكستگي بانك صادر كننده كارت است!!!!.


Powered by ScribeFire.

در فهم واژه Institutions


فیلم رستگاری Shawshank را نه به خاطر تعریف و تمجیدهای دیگران,نه به خاطر بازیهای فوق العاده ستارگانش و نه به خاطر هیچ چیز دیگر و نه حتی سیٌد! یک ابر داستان نمی دانم بلکه به خاطر تعبیری متفاوتی که Institutions که از جامعه ایزوله نشان می دهد می ستایم!,کلمه ای که به تنهایی می تواند توان تخریب گر آنچه بر سر ملتی ایزوله در درون حصارهای ناپیدای محدودیت آمده است,را فقط با یک عبارت معنا کند,آنجا که کتابدار پیر حتی بعد از آزادی از زندان نمی تواند یک جامعه آزاد را تحمل کند و پیرمردی که برای قضای حاجت کردن هم خود را محتاج اجازه گرفتن می داند, نمونه بارز تولیدات جامعه بسته هستند,این جامعه محدود به هر دلیل یا منطقی که ایجاد شده باشد خروجی متعادلی نصیب جامعه آزاد نخواهد کرد...
پ.ن: این فیلم یک دفعه و پس از سالها فیلم دیدن به درون لیست ده تایی بهترین فیلمهای همه عمرم خزید و بعید می دانم به این سادگی از این لیست خارج شود!!!.

Thursday, January 15, 2009

کودکان نقاش به استقبال روز هوای پاکامروز با2-3 روز تعجیل در مجتمع مسکونی مان به استقبال روز هوای پاک(29 ام دیماه) رفتیم و به همراه کودکانمان تصوراتمان را از هوای پاکیزه به صفحات سفید نقاشی منتقل کردیم, یسنا به همراه مامان یسنا این روز را طی گزارش تصویری پیش رو برایتان مصور کرده است!.
پ.ن: هوای شبه بهاری و آسمانی تمیز بعد از بارشی کوتاه, بعد از ظهر قشنگی را رقم زد تا شاید بعدها یسنا به یاد هوای پاک شهروند مسئولی باقی بماند!!.
پ.ن: یسنا و مامان یسنا در یک فریم از پشت سر...

Wednesday, January 14, 2009

مانور مقابله با آلودگی نفتی در خلیج فارس-87/10/25

آنچه در همایش روز قبل گذشت ,در واقع پیش درآمد مانوری بود که امروز برای اولین بار در خلیج فارس و منطقه ای مابین اسکله شهید رجایی و درگهان قشم اجرا شد. این مانور برای آمادگی نیروهای واکنش سریع برای حوادثی از قبیل آتش سوزی,نجات و جستجو,مقابله با دزدان دریایی و بلاخره مقابله با آلودگیهای نفتی ناشی از جاری شدن مواد هیدروکربوری به داخل دریا پیشبینی شده بود و با حمایت 500 نفر از نیروهایی عملیاتی دریایی,بنادر,نظامی و انتظامی و حضور کارشناسانی از تمام بخشهای مرتبط از سراسر ایران و چندین کشور همسایه و همچنین با حضور یکی از تامین کنندگان اروپایی تجهیزات رفع آلودگی دریایی عملی گردید.از نکات قابل توجه ضمن برگزاری این عملیات, امکانی است که تجیز بودن بنادر و اسکله های کشورمان و سایر کشورهای همسایه برای واکنش سریع نسبت به سوانح نشتی آلودگی نفتی در دریا بوجود می آورد. عملیاتی که در صورت موفقیت آمیز بودن می تواند فقط در عرض کمتر از 30 دقیقه(در شرایط تحت کنترل و وضعیت مناسب آب و هوا,ارتفاع امواج و شدت جریانهای دریایی) یک لکه محدود به محل اولیه نشتی را تحت کنترل گرفته و آثار آن را به سرعت پاکسازی کند ولی در صورت عدم آشنایی یا دیر عمل کردن همین لکه محدود با همان حجم اولیه در اثر جذر و مدٌ دریا می تواند تا کیلومترها انتشار یابد...

پ.ن: تهیه و تجهیز این امکانات به صورت موکد فقط از همین آگوست 2008 پس از تبدیل شدن خلیج فارس به منطقه ویژه زیست محیطی در دستور کار متولیان و ذینفعان نوار ساحلی و بنادر و اسکله های جنوب کشور قرار گرفته که آن هم با سرعت خوبی پیش نمی رود...

پ.ن: عکسهایی که می بینید به همین مانور از ساعت 8 صبح تا حدود 14:30 بعد از ظهر تعلق دارد و در آن بعضی از مهمترین این تجهیزات را می بینید.

Tuesday, January 13, 2009

حتي كلاغ هم...


همين چند وقت پيش، شايد7-8هفته پيش بود كه با يكي ازبچه هاي فاميل كه متولد و بزرگ شده شميرانات است،در مورد خاطره پرواز دسته جمعي كلاغها بر فراز باغهاي قديمي دزاشيب و چيذر گپ ميزدم و با اين همه تغييرات اكوسيستم و پوشش گياهي در شمال تهران، نگران آن بوديم كه ديگر مثل گذشته كلاغها را هر روز عصر هنگامي كه از مدرسه باز مي گردند!،نبينيم!.گزارش اداره كل محيط زيست وبخش متولي محيط زيست شهرداري تهران در مورد جدي بودن كوچ كلاغها از تهران به اين نگراني دامن مي زند كه مقاومترين گونه پرندگان شهري نيز تاب آلودگي فعلي هواي تهران را ندارند و تجمع اين گونه در اكثر نقاط آلوده به صفر رسيده است...
پ.ن: گزارش گاردين و تريبون دراين مورد و ركورد توليد 4400 تن آلاينده هوا در روز در تهران را به همه سرنشينان اتومبيلهاي تك سرنشين! تقديم مي كنم!!.
پ.ن:عكسهاي مناظري از لانه كلاغها و پروازدسته جمعي آنها را كه ديگركودكانمان نخواهند ديد به يادگار مي گذارم!.(عكسها عاريتي است! و با كليك بر روي آنها به سايت ميزبان دسترسي پيدا خواهيد كرد.)
Powered by ScribeFire.

زيبايي مسحور كننده يا بي خيال همايش!!

درست وسط يك گردهمايي ملٌي يا شايد هم بين المللي!،سرنخ كلام سخنران از دستت در برود و محو تماشاي گلدوزي چشمنواز سربند مردانه اي بشوي كه عماني ها بر سر مي گذارند!!!.

پ.ن:گردهمايي به مانور ملٌي نجات وجستجو،مقابله با آلودگي نفتي و سرقتهاي دريايي!، مربوط مي شود و تنها مورد مربوط به من هم فقط همان آلودگي نفتي است!!،بقيه موارد هيچ ربطي به بنده ندارد!!.
پ.ن:هم دوره ايهاي من كارتون The Rocky and Bullwinkle را با عناوين دو تكه و بي مسما يا خيلي با مسما و با مزه اش به خاطر دارند،عنوان اين پست هم از همان جنس است!.


Powered by ScribeFire.

Sunday, January 11, 2009

هنر عذرخواهي از مردم

پرنس هاري فرزند ارشد پرنس چارلزو مرحومه ديانا بعنوان شانس اصلي تملك تاج و تخت بريتانيا مدتي است كه در كسوت نظامي گري در افغانستان حضور دارد تا اذهان عمومي انگليس را براي پذيرش يك شواليه آماده سازد! و در اين ميان حضور نظامي انگليس در افغانستان را تا حدودي براي جامعه انگليسي پذيرفتني تر سازد!.

ايراد كلماتي كه به لحاظ شان و منزلت انساني و نه فقط يك شاهزاده درشرف تاجگزاري، مي تواند چهره اي نژادپرستانه و فرادست نگرانه به ساير ابناء بشر را فراهم سازد تا كنون بارها از طرف پرنس هاري مورد شماتت مطبوعات و رسانه هاي بريتانايي قرار گرفته ،ولي اين بار كار تا آنجا بالا گرفته كه وي را مجبور به عذرخواهي در مورد كلماتي كه به زعم خودش دوستانه خطاب به يك ارتشي پاكستاني ادا شده،كرده است.
استفاده از كلماتي مانند Paki يا Raghead شايد در ادبيات عوام و چاله ميداني انگليسي برخورنده نباشد!، ولي براي يك پادشاه آينده؟!...
پ.ن:كاريكاتوريستهاي گاردين هم كه منتظرند تا مضمون را كوك كنند از خجالت پرنس جوان درآمده اند!!. لينك 1 و 2
پ.ن: همه سطور بالا فقط براي نشان دادن تصوير جوامعي است كه حداقل از زمامداران خويش توقع متفاوتي دارند و وادارشان مي كنند تا در قبال سوتيهاي ريزو درشت شان از اذهان عمومي عذرخواهي كنند!، راستي در اين ديار هم كسي به فكر چنين رفتارهاي مسئولانه اي مي افتد؟!.


Powered by ScribeFire.

انتشارات شکمی در آخر دنیا


گویا در همین نزدیکی ها یک سرآشپز یافت می شود که دستپختش و کلاسهای آشپزی که برگزار می کند,چیزی است در حد تعریف و به به و چه چه همه هم ولایتی هایش و آب و رنگ سفره اش از دل کتاب "آشپزخانه هرمزگان" به شدت شکم نواز است!!,من را وا داشت تا با تماس تلفنی با سرآشپز مقیم منزل در مورد خرید آن مشورت کنم و 10هزارتومان را فدای انتشارات وطنی-شکمی نمایم!.
آشپزخانه هرمزگان-تحقیق وتالیف خانم منا پوردریایی به مجموعه ای ازخوردنیهای ویژه آخر دنیا! با طعم و مواد اولیه منحصر بفرد خویش می پردازد و از نقص نداشتن دیباچه و فرهنگ اسامی و اعلام هرمزگانی که بگذریم برای هر شیفته فرهنگ این خطه مجموعه قابل توجهی به شما می رود!.
پ.ن:باید به چوکهای بندر برای کوششی این چنین در ثبت و ضبط فرهنگ محلی و سنتی منطقه تبریک گفت!.
پ.ن:اگر بدنبال خوراکی هایی با گوشت ماهی مرکب,کوسه ماهی کولی,خرچنگ یا صدف و طعم ایرانی هستید در این کتاب پیدا می کنید!!.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes