Wednesday, April 30, 2008

سامانه هشدار سونامي بر مبناي GPSفجايع طبيعي مانند زلزله،گردباد و سونامي از منظر سرعت وقوع و دامنه تخريب و خسارتهاي مابه ازا به دلمشغولي دانشمندان وسازمانهاي ذيربط بدل شده اند.
مجموعه اي از تجهيزات ماهواره اي و ابرپردازشگرهاي دقيق فقط با اين هدف كه بتوانند از لحاظ زماني از لحظه وقوع اين فجايع سبقت بگيرند و
اطلاع رساني كنند بر پيش بيني و هشدار پيش از وقوع سونامي و زلزله هاي شديد متمركز شده اند.
فاجعه سال 2004 سونامي در اقيانوس هند و فرصت نابسنده تخليه ساكنين مسير وقوع آن،دهها هزار كشته و بيخانمان به جا گذارد و با توجه به احتمال وقوع مجدد آن گروهي از دانشمندان در
The Jet Propulsion Lab in Pasadena, California موفق به ساخت سامانه پردازشگري شده اند كه بعقيده آنها در حال حاضر سريعترين سامانه هشدار سونامي است.اين سامانه با استفاده از تكنولوژي GPS مي تواند هر تغييري را در صفحات افقي كف اقيانوسها اندازه گيري كرده و احتمال افزايش ارتفاع امواج را شبيه سازي كند.اين سامانه مي تواند حتي پيش از شروع چرخه آغازين سونامي هشدارهاي مورد لزوم را فراهم سازد و حتي نوع سونامي و زمان كافي در اختيار سكنه نوار ساحلي درگير قرار دهد. دانشمندان تا پيش از اين به كمك سامانه هاي اندازه گيري ارتعاش زمين ناشي از زمين لرزه و زلزله با محاسبه شدت زلزله ميتوانستند حدود بالا آمدن كف اقيانوسها را گمانه زني كنند.لينك
پ.ن: در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد با مدير پروژه فوق در تماس باشيد.
پ.ن: با توجه به دستاورد فوق تا پيش بيني و هشدار دقيق وقوع زلزله نيز زمان زيادي باقي نمانده است و بشر خواهد توانست كه با اين يك غول نهايي طبيعت نيز دست و پنجه نرم كند!.
پ.ن: تصوير بالا از سونامي فقط شبيه سازي شده است.تصوير بعد به تابلوهاي هشدار دهنده در محدوده خطر سونامي است.

بوپال هنوز قرباني مي گيرد

من تقريباً چند ماه بعد از فاجعه Union Carbideدر شهر بوپال هند،براي چند روز در اين شهر بودم و از نزديك شاهد قربانياني بودم كه در راهروهاي بيمارستانهاي اين شهر با انواع آثار ناشي از صدمه هاي مسمويت شيميايي منتظر نوبت مداوا بودند و امروز بعد از گذشت 23 سال هنوز كودكاني در اين شهر متولد مي شوند كه ميراث دار آن حماقت بشري دو دهه پيش هستند و با انواع ناهنجاريهاي اندامي وفيزيولوژيك متولد مي شوند.بنا بر آمارهاي تاييد شده بيش از 100 هزار نفر هنوز درگير آثار مزمن اين مسموميت حاد شيميايي هستند.لينك خبر
شهر بوپال داراي جغرافياي خاصي از لحاظ عوارض زمين است و شهر بر روي تعداي تپه ماهور بنا شده و در حين فاجعه دسامبر 1984و نشت گاز(15 متريك تن
methyl isocyanate) از كارخانجات توليد سموم دفع آفات فضاهاي فررفتگي بين اين تپه ها مانند تله حبس گاز عمل كرد و با ابري به وسعت 30 مايل مربع 5000نفر را در شب اول و 15000 را در چند روز بعد روانه گورستان كرد.
4 عامل نشان داده شده در تصوير ذيل به عنوان عوامل تشديد كننده اين فاجعه ارزيابي شده اند.لينك

پ.ن: به لحاظ بيمه هاي درماني و كمك هاي پزشكي پس از گذشت دو دهه هنوز هم مردم فقير اين شهر هيچ پشتيبان و پناهي ندارند و هر روز شاهد تولد فرزندان ناقص الخلقه هستند.


پ.ن: بزرگترين فاجعه صنعتي جهاني به همين زودي به فراموشي سپرده مي شود تا انسان از گذشته درس نگيرد و باز هم...

Tuesday, April 29, 2008

سوموكارهاي ژاپني و ايده شركت هيولاهاMonster Inc


انيميشن"Monster Inc." يا همان شركت هيولاها را ديده ايد؟،كمپاني و دنيايي كه از ترس و گريه كودكان انرژي توليد مي كرد و رمز بقاء براي اين موجودات ميزان ترسي بود كه مي توانستند با خزيدن به اتاق خواب كودكان سراسر دنيا در آنها ايجاد كنند!. ايده داستان به نظر تخيلي ولي ازجنسي باور كردني به نظر مي آمد. به هر تقدير آلبوم عكسي از رويترز نشان داد كه ايده مذبور احتمالاً از يك آيين سنتي در ژاپن كه در قالب جشن تندرستي براي كودكان برگزار مي شود،گرفته شده است. در اين جشن از قهرمانان سومو(كشتي سنتي ژاپني)و هيكل و سر و وضع تنومندشان براي ترسانيدن كودكان كم سن و سال استفاده مي كنند و هر كودكي كه با صداي بلندتر گريه و زاري كرد در اين رقابت پيروز خواهد شد!!. آلبوم عكس رويترز


پ.ن: يك آيين سنتي گمنام توسط ايده پردازان شركتهاي والت ديسني و پيكسار به چه تصاوير تبديل مي شود!!.(البته برداشت بالا مربوط به خودم است و با ديدن عكسهاي اين جشنواره سنتي به اين نتيجه رسيده ام،شايد هم اينطور نباشد!!!.)

كودكان : قشر آسيب پذير در مواجهه با تغييرات آب و هوايي


سهم كودكان فقير از تغييرات آب و هوايي،آخرين گزارش UNICEF را تحت عنوان"Our Climate, Our Children, Our Responsibility"به خود اختصاص داده است. عزم جهان براي جدي گرفتن اين تغييرات،سمت و سوي تمام روندهاي منفي و نگران كننده را به سمت آثار مخرب تغييرات آب وهوا در قرن حاضر نشانه رفته است.بنا بر اين گزارش روند دسترسي به اهداف جهاني براي كاهش فقر كودكان تا سال 2015 ميلادي در حيطه هاي بهداشت بعنوان عامل بقا،آموزش و برابري جنسي با شكست روبرو شده است.

در اين گزارش تاكيد شده است كه روند فعلي اين تغييرات مي تواند به افزايش مرگ و مير 40 تا 160هزار كودك فقير بيش از تخمينها و روندهاي اندازه گيري قبلي در آسيا و صحاري آفريقا منجر شود. افزايش متوسط 2 درجه سانتيگراد دما نسبت به دوران پيش از انقلاب صنعتي 200ميليون نفر و افزايش متوسط 3 درجه سانتيگراد، پتانسيل ايجاد 550 ميليون نفر گرسنه در جهان را دارد!.فقر اقتصادي ناشي ازنرخ رشد كاهشي در جهان كه از عمده تاثيرات تغييرات آب و هوايي است، والدين محاصره شده توسط افزايش هزينه ها را وادار خواهد ساخت تا از ادامه تحصيل كودكان جلوگيري كنند! (مدارس به طور عمده در جهان تنها جايي هستند كه يك وعده غذايي به كودك به طور حتم تعلق مي گيرد!) و در عوض به دنبال تامين هزينه آب آشاميدني و سوخت باشند!!. لينك خبر
پ.ن: كودكان ما بعنوان آسيب پذيرترين قشر از جمعيت جهان در مقابله با سوء تصميم گيريها و آسيبهاي كه بزرگترها مسبب اصلي آن هستند،مظلوم واقعي اين هزاره هستند...
پ.ن: اين ويديو لينك را هم در اين رابطه ببينيد.

پ.ن : تصور جهاني كه يسنا بايد با اين اوصاف در هياهو و دردسرهاي آن ببالد،افسرده ام كرده است...


Monday, April 28, 2008

بيم ،اميد و باورهاي آلمانيها
از 4 سال پيش پروژه اي براي تصوير كردن يك خانواده آلماني از لحاظ عملكرد شبانه روزي،سرانه مصرف،عقايد و بسياري از جزئيات مردم شناسي ديگر توسط يك آژانس(Allensbach Institute) كليد خورد،ماحصل اين پروژه كه 20 خانواده واقعي آلماني را در تمام اين مدت تحت مطالعه داشته است،مجموعه جالبي از رفتارها و آمارهاي جامعه محور آلمان است كه قبل از هر چيز عرياني حقيقت در مورد يك جامعه را نشان مي دهد و مي تواند با اين واقعيتها سياستهاي فرهنگي و اجتماعي را مقرون به واقع تر شكل دهد.


اشپيگل اين گزارش را در سه قسمت(1 ، 2 ، 3) تهيه كرده است كه تصاوير ذيل را بعنوان بخشي از آمارهاي جالب آن در معرض قضاوت شما مي گذارم،دانستن بعضي از اين حقيقتها براي تمام ملتهاي جهان ضروري است!!.
پ.ن: مهمترين مانع در استخراج چنين آمارهايي در يك جامعه مشابه ايران، عدم صداقت و همكاري مردم براي بيان تمام حقايق درخواستي است و در نتيجه تحليلهاي جامعه شناختي گمراه مي شود!.
پ.ن: شايد يكي از خروجيهاي چنين طرح مطالعاتي ،شناساندن چهره واقعي يك كشور يا ملت به جهانيان باشد،همان چيزي كه شايد بتواند ما را از اتهام تروريست بودن،شترسواري و هزار تفكر واژگونه رهايي بخشد.(فقط توليت كار را به دكتر مهندس اكونوميست نبايد داد،چون كار را بدتر مي كند! و مثلاً شايد آمار درست كند كه 98% مردم ايران عاشق عمليات استشهادي هستند!)


Sunday, April 27, 2008

رقص درماني زندانيان فيليپني جزيرهCebu

زندان جاي مزخرفي است كه فقط زندان رفته ها و سينه سوخته ها! مي توانند از اين جهنم دست ساخته بشري بگويند و لاغير!.اگر به دست نوشته هاي زندانيان معروفي چون مسعود بهنود،ايراهيم نبوي و امثالهم كه به ضرورت در كنج قفس گرفتار بودند نگاهي بياندازيد،متوجه قرابت عجيبي بين احساسات اين آدمها خواهيد بود، ذهنت شعله مي كشد و دستهايت بسته است،آماده اي كه به محض بيرون آمدن قدر همه چيزهايي كه داري را بداني! و الخ...(لينك اخير بهنود را هم فراموش نكنيد)
اگرچه زندانهايي مانند آلكاتراز اين فرصت را داشتند كه در زمان برپايي و پس از بازنشستگي توجه جهان را با رمانهايي چون پرنده باز آلكاتراز به خود جلب كنند ولي زندان ايالتي جزيره
Cebu در مركز فيليپين اين روزها در عين گذران عمر حرفه اي و بدون داشتن زنداني معروفي كه توجه جهانيان را جلب كرده باشد،به عنوان جاذبه توريستي اين جزيره درآمده است!!.
همه چيز از يك لينك YouTube در سال گذشته شروع شد، كه بيش از 1000زنداني را نشان مي داد كه با آهنگ معروف "
Thriller" مايكل جكسون به طرز خارق العاده هماهنگ و هارمونيك مي رقصيدند!،15 ميليون ديدار كننده !از اين لينك ، برنامه تمرين ورزشي اين زندان را به يك نمايش زنده با توريستهاي بيشماري از سراسر فيليپين و جهان تبديل كرد.در اين برنامه كه شنبه آخر هر ماه به اجرا در مي آيد، بازديدكنندگان مي توانند با زندانيان عكس يادگاري نيز بياندازند!!.

Byron Garcia كه مشاور و انگيزاننده اصلي اين برنامه رقص از سال گذشته در اين زندان بوده است عقيده دارد كه رقص بعنوان يك وسيله بهبود رفتار و شخصيت كمك كرده است كه زندانيان برچسب بدنامي و رسوايي را با اتيكت معروفيت و Celebrity! تعويض كنند!.لينك خبر
پ.ن: تركيب دو مفهوم هضم ناشدني مثل زندان و رقص به ظاهر كاري ناشدني است ولي ساختن آدمي كه مي تواند دوباره به آغوش اجتماع بازگردد از هر طريق ممكن يك معجزه امروزي است!.
پ.ن: مقدمه و نام بردن از كساني كه به خاطر انديشه در زندان به سر برده اند يا مي برند و مقايسه با زندانيان غير سياسي،قياس مع الفارغ نيست!،بلكه دقيقاً اشاره به محدوديت رواني است كه در پشت ديوارهاي بلند زندان براي هر كسي با هر جرمي اتفاق مي افتد و اين زندان فيليپيني به روش جالبي براي رفع آن دست زده است.

دزدي دريايي در دوران مدرندزدان دريايي(Pirates) و دزدي دريايي(Piracy) واژگاني است كه در روزگار ما بيشتر در جوار داستانهايي مانند جزيره گنج،پيترپان و اين اواخر فيلم دزدان درياي كارائيب قابل تصور است و خصوصاً ما ايرانيها در تاريخمان كمتر با اين تاريخچه سروكار داشته ايم(در واقع ما ايرانيها با وجود داشتن آبراهه پر اهميت خليج فارس،تاريخچه دريانوردي و جزئيات در خوري مانند كشورهاي دريانوردي چون بريتانيا،پرتقال يا اسپانيا نداريم.).
دزدي دريايي نوعي سرقت است كه در دريا يا خشكي! با استفاده از نيروي قهريه بدون اذن و فرمان هيچ مقام رسمي يا حكومتي! بر عليه اموال كشتي ديگر رخ مي دهد.اگر حاكم يا فرمانروايي با فرمان رسمي گروهي را براي غارت يا مصادره كشتي و اموالش اعزام نمايد واژه
Privateering كه ورسيون محترمانه تري است و به پشتوانه قدرت مركزي يا حكومتي صورت مي گيرد ،كاربرد پيدا مي كند.
بر اساس آمار رسمي در اقيانوس هند،اقيانوس آرام،سواحل سومالي و سنگاپور با تردد بيش از 50 هزار كشتي در سال، خسارتي بالغ بر 13تا16 ميليارد دلار$! در سال از جانب دزدان دريايي حاصل مي شود!.
اولين ردپاي تاريخي دزدان دريايي 13 قرن قبل از ميلاد مسيح در درياي اژه و درياي مديترانه نقل شده است.
نشان و پرچم معروف دزدان دريايي به
Jolly Rogerمعروف است كه طرحهاي متفاوتي داشته است ولي عموماً از طرح جمجمه به همراه استخوانها يا شمشيرهاي ضربدري به رنگ سفيد در زمينه رنگ سياه استفاده مي شده است.
در روزگار مدرن دزدان دريايي بيشتر از قايقهاي تندرو و اسلحه سبك و نيمه سنگين براي رهگيري طعمه هاي خود استفاده مي كنند وبا يورشي برق آسا كشتي را به اسارت درآورده و اموال ذيقيمت كشتي و سرنشينان را يغما مي برند و يا با اسارت گرفتن سرنشينان از خانواده هايشان خونبهاء طلب مي كنند!!، چندي پيش در سواحل سومالي يك كشتي ماهيگيري ويژه صيد ماهي تن Tunaبه اسارت دزدان درآمده كه در عكس گزارش گاردين،دختر يكي از سرنشينان عكس كشتي اسپانيايي Playa de Bakio را به دست گرفته است.لينك خبر


پ.ن: دزدان دريايي سومالي در سواحلي به طول 1880 مايل ،فقط براي درآمدي در حدود 10 تا 30 هزار دلار در سال كه مانند گنجي افسانه اي براي آنان است،تنگه و ترعه هاي مسير را قرق مي كنند!! و معمولاً صاحبان كشتيها براي دست يافتن به خدمه و كشتي، مبلغ درخواستي آنان را از طريق شبكه هاي پرداخت و صرافي ها در دبي،بمبي يا نايروبي اجابت مي كنند!.

Saturday, April 26, 2008

رسوايي زيست محيطي براي دولت بوش


كوس رسوايي و عدم تعهد زيست محيطي در دوران بوش پسر با گزارش اتحاديه Union of Concerned Scientists در آمريكا زده شد!، در اين گزارش قيد شده است كه بيش از نيمي از دانشمندان و محققين سازمان حفاظت محيط زيست آمريكاEPA از دخالتها و اعمال نظرهاي سياسي در كارهاي علمي شان در اين دوره شكايت داشته اند.از يك ارزيابي آنلاين كه براي 5419دانشمند و محقق عضوEPA فرستاده شد،1586 نفر در طرح پرسشنامه اي شركت كردند و 889 نفر به حداقل يكبار دخالتهاي ساختار هيئت حاكمه در روند كارهاي علمي شان در 5 سال گذشته اشاره كردند.آنها از تحريف،تغيير و دستكاري نتايج كارهايشان با تلاش لابي بازها! در جهت منافع صاحبين صنايع بزرگ وحزب جمهوريخواه نام برده اند.اين تداخل سيستماتيك و اعمال نظر دولتي براي حصول به نتايج و اغراض سياسي خاص در گزارش به وضوح تاييد شده است. سازمان برنامه ريزي و مديريت و بودجه آمريكا بعنوان يكي از موانع اصلي وعامل اصلي اين تداخل وظيفه نام برده شده است.
پ.ن: اگر در دنيا دو مرجع براي قوانين زيست محيطي وجود داشته باشد، يكي از آنها
EPA است!،آنوقت چنين افشاگري چقدر بر صحت اطلاعات و استانداردهاي اين مرجع تاثير خواهد گذارد؟؟،بايد به كجا پناه برد؟؟،اگر بخشي از استانداردهاي تدوين شده و به روزشده اين سازمان به نوعي اهداف سياسي خاص يا منافع اقتصادي يك بخش از بازار آمريكا را هدف گرفته باشد، تكليف كپي برداري كشورهاي ديگر چيست؟؟!.
پ.ن:افشاگريهاي اين چنيني سازمانهايي مانند سازمان محيط زيست وطني! را متعهد مي سازد كه هر چه سريعتر به سمت ايجاد سامانه هاي استانداردسازي بومي و ملٌي به پيش برود و از اين رهگذر صحه گذاري بر اطلاعات اخذ شده را به سرعت عملي سازد.
پ.ن:كافي است كه چنين گزارشهايي براي
WHO هم علم شود تا به طور كامل دست سازمانهاي ذيربط داخلي خالي بماند!!!.

Friday, April 25, 2008

هرچه نه بدتر چهارپايان در رستوران چينيGuolizhuangمشهور است كه چينيها هر چيزي را كه چهار پا داشته باشد مي خورند غير از ميز! و هر چيز را كه بتواند پرواز كند به جز هواپيما و هلي كوپتر! و آنها كه آسياي جنوب شرق را سياحت كرده اند ،رستورانهايي را به ياد مي آورند كه منوهاي عجيب و غريب داشته است،گزارش اخير اشپيگل از رستوران Guolizhuang در پكن شما را با خوراكيهايي آشنا مي كند كه فقط در چين خورده خواهند شد و متعلقند به اعضاي هرچه نه بدتر انواع حيوانات ! كه گويا به جهت فايده اي كه چينيها از آن مي برند براي تقويت مردانگي و تقويت سلولهاي پوست!توصيه مي شوند!.لينك خبر


جزيره نشينان اروپا نيز از دنبلان گوسفند خوراكي ارزان قيمتي را در طبقه ضعفا! مصرف مي كنند و ايرانيها نيز البته كمتر متشرعين!، هم در هنگام ذبح گوسفند آن را به سيخ مي كشند و مزه كنار آب شنگولي ! هم لقب گرفته است.
پ.ن: با مزه اينكه تا قبل از همه گير شدن حكم كراهت دنبلان گوسفند،در هر قصابي يا جگركي به وفور و ارزان پيدا مي شد وفقط هم طرفدارانش آن را تناول مي كردند،ولي بلافاصله پس از حكم حكومتي اش!،ناياب شد و پير و جوان به دنبال آن از قصاب محل آن را طلب مي كنند و قيمتش هم بالا رفته است!.
پ.ن: عكسهايي كه مي بينيد از آلبوم همين لينك در اشپيگل برداشته ام و بعضي از آنها را بهتر است در همان آلبوم ببينيد تا بعضي از متشرعين ما را به چيزهاي بدبد متهم نكنند!.اولين عكس عضو محترم!(به ياد اسدالله ميرزا!) يك نوع گاوميش كوهان دار مادر مرده! است و دومي همان خوراك دنبلان گوسفندي است با مخلفات و سس مايونز!.

عصر پاسپورتهای بیومتریک و اسکن چهره


فرودگاههای بریتانیا و اتحادیه اروپا از تابستان امسال دارندگان پاسپورتهای جدید با تراشه های بیومتریک را که مشخصات زیستی دارندگانشان را ضبط می کنند،از دروازه های بازرسی و اسکن چهره می گذرانند.تنها نگرانی باقی مانده امکان بازتاب بدی است که یک دروازه امنیتی بدون کنترل کننده انسانی در صورت پس زدن اطلاعات ناصحیح بر مسافرین خواهد گذاشت.این امکان هم اکنون نیز برای مسافرین رده تجاریBusiness Class در فرودگاههای بریتانیا در نظر گرفته شده و با سامانه های (iris and miSense) مسافرین استفاده کننده از تسهیلات بازرگانی را با سرعت بیشتری ترخیص می کند.
این در حالیست که بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی و اقتصاد در حیطه خطوط هوایی از عدم دقت و کارایی پایین این دستگاه شکایت دارند و این طرح را محکوم به شکست می دانند،به گفته آنها این دستگاه حتی جنسیت مسافر را به دقت نمی تواند تعیین کند و در بهترین شرایط 40٪ دقت،بالاترین امتیازی بوده که به دست آورده است.لینک خبر

Thursday, April 24, 2008

شام و موسیقی معلق در آسمان

از قرار در مجارستان از جراثقالهای ساختمانی و صنعتی کارهای دیگری هم بر می آید!،ایده سرو غذا با یک پکیج معلق در آسمان بر فراز میدان قهرمانان بوداپست را در حالیکه گروه موسیقی نیز از چنگک جراثقال دیگری آویزان هستند! را به روایت عکسهای رویترز می بینید!.


پ.ن: ابزار سازندگی در خدمت شادمانی و شادخواری!،خدمه کارهای ساختمانی می توانند برای دوران و فصلهای بیکاری این ایده را نیز مد نظر داشته باشند!.

جسد قدیس کاتولیک پس از 40 سال رونمایی می شود

از باور کاتولیکها به معجزه ای به نام استیگماتا در بعضی از قدیسانشان گفته ام و آنچه که هنوز کلیسای کاتولیک بعنوان اسناد معتبری در مورد این پدیده عنوان می کند،یکی از معروفترین این قدیس های ورسیون قرن بیستم! کشیشی است با نامPadre Pio که در سال 1910 اولین بار زخمهایی مانند مسیح بر بدنش آشکار شد!.کلیسای کاتولیک اجازه می دهد تا اجساد قدیسین نبش قبر شده و تحت مراقبت برای پایش وضعیت فساد جسمانی قرار گیرند و برای محکمتر شدن ایمان مسیحی در جهان،آنها را به تماشا نیز می گذارد!. الان هم نوبت به پدر پیو رسیده تا 40 سال پس از رحلت روحانیش که سالها مورد شک و تردید خودیها و دیگراندیشان کاتولیک بوده!،در صندوقچه شیشه ای و ماسکی از موم کاردستی موزهMadame Tussauds لندن در معرض زیارت و دیدار میلیونی مومنین کاتولیک در قرار گرفته و از همین الان کسان بسیاری در صف شفا قرار گرفته اند!!.لینک خبر
پ.ن:پاپ متوفی ژان پل دوم کلیسایPadre Pio Pilgrimage Church را درSan Giovanni Rotondo به نام پدر پیو و به یادگار او بنا نهاده است.
پ.ن: عکس بالا جماعتی از راهبان صومعهCapuchin را در انتظار رونمایی جسد قدیس محبوبشان نشان می دهد.


پ.ن:فقط تبتیها نیستند که افتان و خیزان به پابوس اعتقاداتشان می روند!!.

افغانها به عقب باز مي گردند؟افغانها بعد از وقايع مربوط به طالبان و حضور ناتو، در پناه ساختار حمايت شونده غرب و شخصي مانند حامد كرزاي فضاي ليبرال و رو به رشدي را تجربه مي كنند،گرچه خلاء نسبي قبل از اين دوران را در حوزه قانونگذاري و حقوق بشر به يكباره نمي توان جبران كرد!.
دولت جديد افغانستان مجبور است براي دامن نزدن به محركهاي باستاني احساسات قبايل افغان!، قدمهاي آهسته تري در جهت اصلاحات بردارد و شايد نيم نگاهي به وضعيت همسايگان را نيز از نظر دور نداشته است!.پارلمان افغانستان در حال تهيه و بررسي لايحه اي است كه آرايش زنان،لباس جين براي مردان،موي بلند براي
مردان و صحبت كردن زوجين در انظار عمومي! را ممنوع خواهد كرد!،بسياري از اصلاح طلبان و ليبرالهاي افغاني اين حركت پارلمان را قدمي به سوي عقب و ظهور تفكر تحجرگرايانه طالبان مي دانند...لينك خبر

پ.ن:براي كشورهايي مانند افغانستان با ميليونها كيلومتر سرزمين داغ ديده از جنگ و بي خانماني و هزاران فرصت بهسازي و توسعه، پرداختن به چنين ممنوعيتهايي چه جايگاهي دارد و كدام معضل اين مردم ستمديده را برطرف مي كند؟؟!.

Wednesday, April 23, 2008

دریابندری از شاملو می گویدمی گویند از تخصصهای گوناگون احمد شاملو یکی هم این است که می تواندهر مجله تعطیلی را دائر و هر مجله دائری را تعطیل کند. این کار را شاملو به کمک معجون خاصی انجام می دهد که ترکیبات آن در هر دو مورد کم و بیش یکی است و غالباً به قرار زیر است:((عروسی خون)) فدریکو گارسیا لورکا، یک نوبت- نطق جایزه نوبل آلبر کامو یا ((افسانه سیزیف)) یک نوبت- شعر تی اس الیوت، سه نوبت- شعر از را پاوند، سه نوبت- بحثی درباره زبان فارسی به قلم خود شاملو و ((کتاب کوچه)) و کاریکاتورهای استاین برگ و دوبو-به مقدار کافی!!. هیچ مجله ای نتوانسته در برابر این معجون مقاومت کند!،به این معنا که اگر تعطیل بوده فوراً دائر! و اگر دائر بوده فوراً تعطیل شده است!...
متن فوق العاده بالا اثر طنٌازی است که بیشتر او را مترجمی می شناسیم که زبان انگلیسی را در لین یک احمد آباد آبادان زمان امپراطوری بریتانیا در آن سامان فرا گرفته است!،و به رسم دوستی به نقل خاطره تعطیلی مجله"خوشه"در حدود سالهای 1347 شمسی در هنگام انتشار کار مشترکشان با شاملو پرداخته است و در قالب بخشی از مقدمه ای بر کتابی متفاوت از انتشارات پیش از انقلابش آن را آورده است!. به گمان من چنین مقدمه ای در تمام ادبیات مکتوب معاصر بی نظیر است!.
پ.ن:کتاب فوق الذکر هجویه ای است بر قدرت با نام اصلی"انحطاط و سقوط غالب اشخاص!"به قلم نویسنده آمریکایی ویل کاپی که در دستان و ذهن نجف دریابندری"چنین کنند بزرگان" نام گرفت.کتاب به تاریخ دیماه 1351 توسط انتشارات پیام به بهای 105 ریال! چاپ شده است و یادداشت دست نویس خریدارش اردیبهشت 1352 را نشان می دهد یعنی همین موقع ولی 35 سال پیش!.
پ.ن: درهمین مورد بخوانید:
مصاحبه با دریابندری در مورد همین کتاب

Tuesday, April 22, 2008

زماني براي خماري گاوهاي اسپانيايي


اسپانيا از يك نقطه نظر با اروپايي شدن فاصله بعيدي دارد و آن هم پافشاري بر ادامه مراسم گاوبازي و جفاي ناجوانمردانه اي است كه ماتادورهايش در حق گاوهاي اسپانيايي روا مي دارند.فستيوال ساليانه San Isidro كه از 11 May به مدت يكماه در مادريد برپاست يكي از رويدادهايي است كه بعنوان چاشني مراسم گاوبازي را نيز در كنار دارد.پس از شبهات زيادي كه در سال 2002 بر رفتار غيرعادي بعضي از اين گاوها در ميدان مسابقه وارد شد،پرونده اي به نام تزريق غير قانوني مواد آرام بخش و استروئيدها به آنها مفتوح شد كه در سال جاري منجر به وضع قوانين سختگيرانه اي براي آزمايش خون و ادرار گاوها گرديده است! ،در صورت اثبات وجود اثرات داروهايي از خانواده Corticoid در اين آزمايشات،صاحبين گاوها بايد 60 هزار يورو! بعنوان جريمه پرداخت كنند!.لينك خبر
پ.ن: از قرار ماتادورهاي هزاره سوم! ريسك روبرو شدن با يك نره گاو اصيل و خونخوار اسپانول را ديگر به جان نمي خرند و با اين تزريق روحاني!،گاو مادرمرده را در هپروت اعلاً سلاخي مي كنند!!.
پ.ن: باز هم ياد يك فيلم ديگر افتادم!(اشكالي كه ندارد؟!)،"زماني براي مستي اسبها" اثر فوق العاده بهمن قبادي و مشروب خوراندن به قاطرها و اسبهايي كه در سرماي منجمد كننده زمستاني در كوهستانهاي كردستان به حمل كالاي قاچاق مي پرداختند و شايد در فيلم
حاشيه اي ترين! عنصربه حساب آمدند!،زيرا كه مظلوميت كردها به مراتب بيشتر در چشم مي آمد!!.از قرار ما انسانها براي گذراندن اوقات و زندگيمان مي توانيم حيوانات را خواب كنيم،مست كنيم،خمار كنيم،حشري كنيم! ،تكه تكه كنيم يا به خاك و خون بكشيم ولي حتي تصور چيزي مانند مزرعه حيوانات جورج اورول را نمي توانيم لحظهاي تحمل كنيم!.

پ.ن: عكس از خبرگزاري

Monday, April 21, 2008

سوء استفاده از نشانگر ليزري laser pointer

استفاده از نشانگرهاي ليزري در مقاصد مختلف با توجه به مشخصات فيزيكي نور ليزر باعث شده است كه از محدوده اسباب بازي تا اهداف تسليحاتي كاربرد گسترده باشد.
توليد كننده هاي غير مجاز به ويژه در بخش توليد اسباب بازي و وسايل تبليغاتي از كشورهاي دوست و برادر! چين و روسيه! معمولاً از برچسبهاي هشداردهنده استاندارد كه كلاس ليزر به كار برده شده ، طول موج و ميزان انرژي را مشخص مي كنند در محصولتشان استفاده نمي كنند و در نتيجه مصرف كننده بدون داشتن كوچكترين اطلاعاتي در مورد محصول گاهاً با يك ابزار خطرناك روبرو است!. حوادث ناشي از سو
ء استفاده از نشانگرهاي ليزري باعث شد تا دراستراليا ممنوعيت استفاده از آن اعلام گردد.لينك خبر مرتبطاستانداردهاي آمريكايي،اروپايي و استراليايي به طور اعم بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه محدوده استفاده از اين نشانگرها با كلاس بندي تحت استانداردهايANSI Z136،AS/NZS 2211 بايستي كاملاً توسط اشخاص بزرگسال و پرهيز از هر گونه تاباندن اشعه ليزر به سمت اشخاص و موجودات زنده وسطوح منعكس كننده و صيقل يافته واز درون انواع عدسيهاي اپتيك صورت پذيرد.برخورد تابش اين نور حتي در انواع كم ضررتر مانند كلاسهاي(2 or 3a) در محدوده انرژي 1تا5 ميلي وات(mW) و محدوده طول موج(630-680 nm) با شبكيه چشم از نابينايي موقتي تا صدمات ماندگار بينايي و نابينايي كامل قابل توسعه است.استفاده از تجهيزات تبليغاتي با ليزرهاي پرقدرت تر در محدوده فرودگاهها و مسيرهاي پروازي در ارتفاع كم مي تواند باعث صدمه ديدن بينايي خلبان و خسارات جبرا ناپذير انساني باشد. استفاده از تجهيزات نا مناسب بدون اطلاعات فني الصاق شده بر محصول كاملاً مردود تلقي شده است...
پ.ن: در چند سال اخير استفاده از اين نشانگرها خصوصاً انواع چيني آنها بعنوان اسباب بازي در بين كودكان و نوجوانان ايراني باب شده و در محلهاي تاريك مانند سينما گاهاً يكي از اين عليمردان خان هاي! وطني را مي بينيد كه نور نشانگر را در غياب كنترلچي سينما به اطراف و اكناف روانه مي كند! و يا كودكاني كه آن را در ابعاد سرسويچي با خود به مدارس يا محل بازي مي آورند و بويژه اسباب بازيهاي در شكل و قالب اسلحه با چنين نشانگرهايي عموماً هيچ نوع اطلاعات فني و هشدار دهنده در اختيار والد و كودك قرار نمي دهند!.اين محصول را در هر نوع مصرف آن،بدون برچسبهايي شبيه به آنچه در بالا مي بينيد خريداري نكنيد.
پ.ن: شما مي توانيد بعنوان والدين،مصرف كننده،وارد كننده يا فروشنده و يا كادر آموزشي براي اطلاع بيشتر ازجزييات دستورالعملهاي هشداردهنده واستانداردهاي مصرف نشانگرهاي ليزري به سايت دانشگاه پرينستون،
FDA ، انستيتو ليزر آمريكا و دانشگاه غرب استراليا سر بزنيد.

Sunday, April 20, 2008

دوره يك هفته اي آموزش شامورتي بازي!

سيرك و هنرمندانش را عده اي ماجراجو تشكيل مي دهند كه در پي زندگي كولي وارشان انواع تردستي و نمايشهاي خارق العاده را در زير خيمه اي سترگ به نمايش مي گذارند.تاريخچه پيدايش سيركها،روميان را اولين مبدع آن مي داند.


از نگاه دوربين رويترز به يكي از هنرستانهاي سيرك آموزي! در جزيره كوچك Coney Islandدر خليج نيويورك نظاره مي كنيم، جايي كه 4 هنرآموز در يك دوره يك هفته اي آتش خواري،آكروبات، كوبيدن ميخ در سوراخ بيني!، خاموش كردن سيگار با زبان! و رياضت هندي! را مي آموزند!!.
پ.ن: بامزه اينجاست كه شايد هيچكدام از اين جوانها به سيرك و سيرك بازي نپيوندند ولي فرصت آن را مي يابند كه هيجان و واقعييتهاي پنهان در آرزوهايشان را در يابند،آيا ما به جوانان خودمان در اين ديار فرصت چنين تجربه اي مي دهيم؟!.


Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes