Sunday, January 25, 2009

فراخوان تولید ایده های تجسمی از ضایعات صنعتی

شرکت ما چند روز دیگر میزبان یک همایش ملٌی است و بخش ما بعنوان یکی از زیر بخشهای برگزارکننده فعالیتهای متفاوتی را عهده دار شده, در قالب یکی از این فعالیتها ما تصمیم گرفتیم برای فرهنگ سازی بازیافت ضایعات صنعتی در شرکتهای مشابه از ضایعات عملیات عایق کاری تجهیزات و خطوط لوله فرایندهای پالایشی که معمولاً از جنس آلومینیوم هستند برای ساخت یک تندیس در مایه هنرهای تجسمی استفاده کنیم و یک طرح پیشنهادی را به صورت سه بعدی در آوردیم.قالب اولیه طرح را امروز روی زمین چیدیم و کمی احساس انجام کار مفید را مزه مزه کردیم!.(عکس اول از فاصله نزدیک و دومی از روی پلاتفرمی در ارتفاع 7-8متری گرفته شده است.)
پ.ن: با توجه به موافقتی که از رئیس اداره دریافت کرده ام فراخوان طرحهای تجسمی و تزئینی با استفاده از ضایعاتی که در صنعت ما به وفور و رایگان! موجود است را همین جا تقدیم ذهنهای خلاق و هنرمندی می کنم که تشنه پیاده کردن توانایی هایشان در این زمینه هستند...
پ.ن: از طریق همین وبلاگ پیغام برای تماسهای بعدی را می پذیرم.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes