Monday, May 5, 2008

توفيق اجباري + گرد و غبار محلي= Clerks II


فرانسويها عادت دارند بر خلاف جريان سينمايي هاليوود، آثار مستقل و خاص آمريكايي را تشويق كنند و معمولاٌ سينماگرهاي آمريكايي اگر بخواهند جايي تشويق شوند،فستيوال كن برايشان اولين انتخاب است!. شبكه هاي فرانسوي هاتبرد مانند Multivision يا TPS بعضي ازاين نمونه آثار را به آثار پرفروش آمريكايي ترجيح مي دهند.
Clerks II يكي از همين فيلمهاست كه با بودجه محدود 5 ميليون دلاري خودش بيش از 20 ميليون دلار نصيب سازندگانش كرد و با داستاني متفاوت زندگي قشري از آمريكا را توصيف مي كند كه كمتر در فيلمهاي هاليوودي روايت مي شود، فيلم پر است از شوخيهاي كلامي نسبتاً بي پروا و شايد اصلاً براي خانواده مناسب نباشد ولي حكايت چند كاسب كار جزء و عشق و نا اميدي در بين آنها مضموني است كه براي يك بعدظهر دلگير در حاليكه بيرون خانه را طوفان شن فرا گرفته و نمي شود از در خانه پا بيرون گذاشت مناسبت تام دارد!.
يك سكانس از فيلم :حكايت ارتباط صميمي يكي از فروشندگان رستوران FastFood با صاحبكارش و تبادل نظر در مورد ازدواج فروشنده مرد با نامزدش است و اين كه صاحبكار اصرار داشت همكارش واقعاً در انتخابش مطمئن شده است و نكند ترديدي در انتهاي كار وجود دارد كه نمي تواند با هيچكس در ميان بگذارد...
پ.ن: بعضي از شوخيهاي فيلم براي جوانترها و خصوصاً خوره هاي فيلمهايي مانند ارباب حلقه ها،ترانسفورمر و جنگ ستارگان جالب توجه خواهد بود.

پ.ن: يك عصر دلگير،عدم انتخابهاي متفاوت براي وقت گذراني و اعتياد به ديدن فيلم دست به دست هم مي دهند و يك اثر تاثير گذار كه نمي دانم در كدام ژانر سينمايي طبقه بندي مي شود،ديده مي شود!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes