Saturday, May 17, 2008

اسکورسیزی و شاهکاری که نفروخت!Kundun


من زیاد اهل بودائیسم و غور در عرفان شرقی نیستم ولی از نام اسکورسیزی و هر آنچه که به قلمرو فیلمسازی او مربوط بشود استقبال می کنم!،مخصوصاً اگر لقب بیت الغزل و بهترین اثر او نیز بتوسط بعضی از منتقدین نام گرفته باشد! و حکومت رفقای پکن نشین نیز او و همه دست اندرکاران تولیدش را بهمین جهت ممنوع الورود مادام العمر به چین اعلام کرده باشند!!.
فیلم "حضور" با نام اصلی
تبتی به همین معنا ،به شرح زندگی دالایی لاما ،رهبر مذهبی بوداییان تبت و شرح انتخابش بتوسط گروهی از راهبان بودایی در کودکی از خانواده فقیری در نزدیکی مرز چین و سایر اتفاقات زندگی وی تا بزرگسالی می پردازد...
فیلم از تصویر برداری و سه پایه نشانی بی همتایی برخوردار است و چندین دوره زندگی دالایی لاما را به زیبایی در دل سنتها و آیینهای بودایی به تصویر می کشد. ولی به لحاظ تم روایی و ساخت دراماتیک بیشتر یک اثر مستند و بیوگرافیک از زندگی مردی است که انتخاب شد و آموزش داده شد تا مانند انعکاسی از وجود بودا،خوب بودن و به خوبی راهنمایی کردن را به انجام برساند.
پ.ن: نظر شخصی من در موردجدا کردن کودک از خانواده و روال زندگی طبیعی یک کودک خردسال، چیزی نیست جز منتهی شدن به یک فاجعه در شخصیت بزرگسالی اش و لزوماً به تربیت یک اسوه و پیشوا نخواهد انجامید!.
پ.ن: از نکات جالب فیلم رسم به خاک سپردن مردگان تبتی بود که با قطعه قطعه کردن جسد مردگان آنها را به خورد لاشخورها می دادند!، شاید از این طریق متوفی زودتر به دیار باقی می شتابد!!!.
پ.ن: فیلم را از طریق همان شبکه های فرانسوی محبوبم دیدم و بعید می دانم در شبکه عمومی توزیع فیلمهای هالیوودی پیدا شود ،زیرا از قرار فروش گیشه خوبی هم در سال ساختش(1997)نداشته است

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes