Wednesday, January 7, 2009

مگر WALL-E از عهده زباله برآید!


انیمیشنهای این روزها فقط برای بزرگترهایی ساخته شده که کودک درونشان را بیدار و زنده نگه داشتند و بعید می دونم کودکان واقعی به اندازه این نوع کودکان مجازی از این مضامین لذت ببرند...
بعضی وقتها از اینکه چرا در همان توصیه اول یک اثر مطرح را تماشا نکردم از خودم لجم می گیرد,واقعاً حیف است که اثری مانندWALL-Eرا همه کودکان و همه بزرگترهای دنیا نبینند!(گرچه فکر کنم خیلی ها قبل از من موفق به دیدنش شده اند!),با این تفاصیل تصمیم گرفتم برای مدارس مجتمع مسکونی محل اقامتم حتماً نمایشش بدهم!.
تصویری که از آینده کره زمین خالی از سکنه و انباشته از زباله در این پویانمایی ارائه شده,می تواند تلنگر موثری به ذهنهای کودکان امروز و بزرگترهای چند صباح بعد بزند...
استعاره حوا برای روبات مدرن فیلم که به نوعی نجات دهنده و الهام بخش WALL-E هم بود,کمی بار فمینیستی آن را بیشتر می کرد!.
پ.ن: اگرچه پیکسار از دل استودیوها و طراحان والت دیسنی متولد شده ولی واقعاً یک سر و گردن از همه سازندگان انیمیشن امروز جهان بالاتر ایستاده است!.
پ.ن:اگر فقط نیم نگاهی به لیست برترینهای 10 تایی منتقدین آمریکایی و کاندیداتوریهای جوایز امسال و سال آینده سینمای جهان بیاندازید به ارزشهای این اثر بیشتر پی خواهید برد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes