Wednesday, January 21, 2009

Vicky Cristina Barcelona+Burn After Reading

ترکیب فیلم سازی وودی آلن با بازیگران محبوب آلمادوار چیز غریبی است,چون هم طعم زیر ذره بین گذاشتن زندگیهای مشترک آمریکایی را دارد و هم برداشتهای بسیار زیرپوستی و زنانه از دنیای زنان که خاص آلمادوار است ! البته این دومی را به پای الهاماتی که به من می شود بگذارید چون هیچ اثر رسمی از آلمادوار در این فیلم نیست!!. این باور که زنان هم مثل اکثر مردها وسوسه ها و فانتزیهایی برای خودشان دارند که باعث می شود در بعضی از لحضات زندگی بخواهند راه شخصی خودشان را پیش بگیرند کابوس سختی برای جماعت آقایان است,چون این وادی را مخصوص خودشان می دانند! یا اینکه هضم چنین چیزی حداقل این گوشه دنیا چنان راحت نیست!,نمره بیست را برای پنه لوپه کروز کنار می گذارم. موسیقی فیلم Vicky Cristina Barcelonaخصوصاً ترانه بارسلونا را پیدا خواهم کرد و به زنگ موبایلم تبدیلش خواهم کرد!(10درصد هزینه فیلم توسط مقامات شهر بارسلونا تامین شده و به نوعی تبلیغی توریستی برای نماهای بی همتای معماری این شهر است)...
مالکوییچ کبیر, کلونی, براد پیت , فرانسیس مکدورماند و تیلدا سوئینتون در فیلمی با کارگردانی و سناریو ی چند وجهی برادران کوئن جمع شده اند تا هجویه ای برای سازمانهای امنیتی و دنیای سیاست و آنچه که به نظر می رسد بحران روابط عاطفی میانسال های آمریکایی! است رقم بزنند,فیلم Burn After Readingبه شدت ظاهری کمدی ولی باطنی جدی و حتی خشن دارد! ,مرگ زود هنگام برادپیت نشان می دهد فیلم به دنبال نسخه های معمولی هالییود نیست...
پ.ن: این دو فیلم را می توان بعنوان نمونه های قابل اعتنای سال 2008 در نظر داشت...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes