Wednesday, December 9, 2009

آیا همه پیشگویی ها به حقیقت می پیوندند؟

اگر کسی ,شرکتی یا سازمانی ادعای آینده نگری, آینده پژوهی و طرح گزارشهایی مبنی بر رویدادهای آتی می نماید فقط بر یک اساس می تواند این ادعا را پیش برد و آن پیشگام بودن در رویارویی با آینده در آن حیطه یا کسب و کار است!.
این روزها مطبوعات و اینترنت پر شده از گزارشاتی که روندها و نمودارهایی در بازه های زمانی یک دهه تا چند دهه دیگر را در مورد هر مفهوم, عملکرد یا چالشی در اختیار می گذارند و آنچه که مسلم است مراجعه به هیچکدام نمی تواند تصویر آینده را بازسازی کند ولی عدم قطعیت آینده می تواند چهره ای شبیه به یکی از این سناریوهای فرضی داشته باشد و خوشبخت سازمان یا اشخاصی هستند که تحلیل بر اساس این گزارشات یکی از فعالیتهای معمول در کسب و کارشان بوده است...
شرکت Impervaفعال در بخش امنیت داده,یکی از این گزارشات را براساس تحلیلهای بازار داده پردازی برای دهه آینده انتشار داده داست که در آن 5 چالش اصلی پیش روی شرکت متبوع و رقبایشان و مصرف کنندگان خدمات مشابه را از این قرار معرفی نموده است: 1- صنعتی شدن هکIndustrialization of Hacking!,بدین معنا که هک کردن ساختارهای داده پردازی به صورتی کاملاً سازمان یافته به بلوغ می رسند و در این بازار جدید تقاضا و عرضه خدماتی از این دست به موازات هم رشد کرده و فرایندی مشابه یک کسب و کار حقیقی پیدا خواهد کرد!. 2-حرکت پر شتاب از تامین امنیت نرم افزارهای کاربردی به سمت امنیت داده خام. 3-افزایش هجوم به سرورهای شبکه های اجتماعی متنند فیسبوک و توییتر. 4-افزایش سرقتهای اعتباری و حمله های سایبری موسوم به قاپزنی اطلاعاتیGrabbing Attacks. 5-مرحله گذار از امنیت واکنشی به امنیت پیشگیرانه.لینک خبر
پ.ن:اخباری از این دست جنبه های فرصت ساز و تهدید کننده را همزمان در اختیار می گذارند ولی قسمت بد ماجرا برای آنهایی رخ می دهد که علیرغم مخاطب بودن در این گزارشها به واسطه زیر ساخت یا سهم بازار در ته صف قرار دارند !, چنین وضعیتی عملاً یک شانس بیشتر برای بازی در اختیار نمی گذارد و آن هم بازی واکنشی و انفعالی در مقابل همه رویدادهایی از این دست می باشد!. بویژه بند 4 این پیشگویی! برای بانکها و موسسات اعتباری خبر نگران کننده ای است و می تواند ضربه جبران ناپذیری به اعتماد عمومی در استفاده از خرید الکترونیکی وارد نماید...
پ.ن: این تصور عمومی که باطل و ناحق سهمی از آینده ندارد به هیچ وجه انگاشت و مواجهه پیشگیرانه ای برای حقایقی چون استیلای هک در آینده بر دانش داده پردازی محسوب نمی شود...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes