Sunday, April 18, 2010

نعشکشی برای همه فصول

فکر کنم به عدد 1155 پست رسیده ام و با این همه پرت و پلا گفتن و از هر دری سخنی راندن کمتر از همه به مرگ پرداخته ام,مرگ و فقدان بیرون فهم و انگیزه های من حضور دارند و ...
مرگ حادثه وار رئیس جمهور فقید لهستان لخ کازینسکی در حادثه سقوط یکی از توپولوفهای نام آشنای آسمان وطن و همه آنچه در مورد سوء قصد به وی می گویند و حتی تشیع جنازه بی نظیری که برای وی برگزار شد, چیز چشمگیری نبود!, ولی عکس نعش کش سفارشی این مراسم و نمای لوگوی مازاراتی در جلوی آن باعث شد تا با دقت بیشتری به این فقدان نگاه کنم!!!.مازاراتی کواتروپورته که پلاتفرم اصلی این نعش کش لوکس را شامل می شود یکی از آخرین مخلوقات شرکت اتومبیل سازی ایتالیایی مازاراتی است و بنا به قاعده قیمتهای چند صدهزار دلاری این مرکبهای اسپرتی در هر جایی می توان انتظار ظهورشان را داشت به جز قبرستان و شکل و شمایل یک نعش کش!!.
پ.ن:پلاتفرم لیموزینهای آمریکایی و خودروهای دو دیفرانسیال در سالهای اخیر به مراتب قابل تحمل تر از اتومبیلهای اسپرتی و لوکس در نقش نعش کش است و پربیراه نیست که شیوخ عرب را نیز در هنگام وداع بر نعش کشهای از جنس فراری و لامبورگینی ببینیم!.پ.ن: انگلیسیها نیز در این میان با پیشکش کردن رولزرویس یا جاگوار نهایت سخاوتمندی را حین مراسم ترحیم روا می دارند.
پ.ن:امیدوارم اگر روح و رضایت خاطر متوفی هر دو واقعیت داشته باشند,حال و هوای روح آن رئیس جمهور تازه سفرکرده از دیار باقی بعد از 200 سال عمر با عزت شامل حال همه شما نیز بشود!...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes