Thursday, December 9, 2010

قبل از بور کردن موهایتان بدانید


در سفر به سرزمین آفتاب تابان, همسفری داشتم از قزاقستان که تقریباً از لحاظ سنی و دلمشغولی شبیه به هم بودیم و بیشتر اوقات بعد از ساعات کار را با هم می گذراندیم, من سعی می کردم هرچه بیشتر از فرهنگ و زبان روسی و به موازات آن فرهنگ عامه قزاقها سر در آورم و مارات همسفرم هم در این راه کمک شایانی می کرد و از انبوه سوالهای من خسته نمی شد...
در بین صحبتهای مان با توجه به حافظه تصویری من از زنان روس یا جمهوریهای سابق شوروی از وی در مورد تمایل عجیب زنان و دختران روس به رنگ کردن موهای بلوندشان به رنگهای تیره تر پرسیدم و با تعجب بسیار در مورد کلیشه فرهنگی غریبی از اروپا روبرو شدم که بنا بر خرافه ای قدیمی زنان بلوند را احمق و نادان فرض می کنند و بسیاری از زنان اروپایی برای کم کردن اثر چنین نوع نگاهی در بین مخاطبان سعی می کنند که موهای بلوند شان را زیر رنگهای تیره مخفی کنند!.
با مراجعه به همین افسانه حماقتها بلوندها می توانید فهرست بلندبالایی از جوک هایی با همین مضمون را بیابید که نشان می دهد که موضوع نباید فقط یک خرافه ساده باشد و احتمالاً عزمی سازمان داده شده در پشت آن مخفی شده است. با مراجعه به ویکی پدیا می شود کمی تا قسمتی به خاستگاه این کلیشه دست یافت ولی با توجه به توسعه آن پس از جنگ جهانی دوٌم برخی نازیها را در دامن زدن به آن برای بدنام کردن یهودیان که نمونه لهستانی و اسلاو آنها تقریباً بلوند کامل هستند را مقصر می دانند. این مطلب هم با چند مطالعه دانشگاهی در مورد رد کردن این کلیشه همراه است.
جالب است که جوکها بیشتر زنان را نشانه رفته است و کمتر به مردان بلوند پرداخته است.به هر تقدیر با چنین پس زمینه ای در مورد بلوندها, زنان آسیایی و خاورمیانه ای که این روزها تمایل شدیدی برای رنگ کردن موهای شان به رنگ بلوند یا اصطلاحاً کاهی نشان می دهند باید در این مورد هم بدانند!، گرچه من کلاً با رنگ کردن به هر نوع رنگی مخالفم و فکر می کنم که پس از یکبار رنگ کردن چیزی از کیفیت مو باقی نمی ماند...
پ.ن: چند عدد از همین جوکهای انگلیسی در مورد حماقت بلوندها را برایتان در خاتمه می گذارم.

A blonde asked someone what time it was, and they told her it was 4:45. The blonde, with a puzzled look on her face replied,"You know, it's the weirdest thing, I have been asking that question all day, and each time I get a different answer."

--------

A blonde was walking down the road with a healthy looking pig under her arm. As she passed the bus stop, someone asked, "Where did you get that?" The pig replied,"I won her in a raffle!"

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes