Friday, March 27, 2009

ساماندهی محتويات درهم و برهم كيفها NaoLoop

تا همین10-15سال گذشته تفاوت چشمگیری بین کیفهای دستی مردانه و زنانه از لحاظ شکل ظاهری وجود داشت و بویژه در ایران مردان با کیفهای دستی مخصوص حمل مدارک و با دستگیره هایی که فقط از طریق دست و انگشتان قابل حمل بودند در مقایسه با زنان و کیفهایی که عموماً برخاسته ازطراحی ومد و قابل حمل از طریق تسمه حمایل و کولی بودند,تفاوت محسوسی از لحاظ ظاهر استفاده از کیف بوجود می آوردند.هزاره سوم شاید هزاره یکسان سازی بسیاری از نیازهای متکی به جنسیت باشد و امروز کمتر پسر و دختر جوانی را در کسوت دانشجو یا دانش آموز می بینید که کیفهای موسوم به کوله پشتی یا کولی را از خود آویزان نکرده باشند یا حتی در سنین بالاتر ومشاغل جدیتر هم این پدیده رسوخ کرده وحتی درسطح شرکتها وخصوصاً مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات آدهای مسن تری هم با کوله پشتی مشاهده می شوند!.
استفاده ازکیفهای حجیم به نوعی نشانه نیاز بیشتربه حمل اقلام بیشتر در خارج از منزل برای رفع انواع نیازمندیهای شخصی یا شغلی است وازاین جا به بعد مشخصات داخلی کیفها و نحوه چیدمان این اقلام ضروری به نظرمی رسند.گذشته ازبخش مربوط به رایانه قابل حمل که با نوارهای چسبی قابل ثابت کردن است,معمولاًسایراقلام دراین کیفها بدون کنترل در حال تکان خوردن هستند و با هر حرکت کیف آنها نیز از سمتی به سمت دیگر روانه می شوند ودرهنگام نیاز به استفاده و گشودن کیف می توانند باعث اتلاف وقت برای پیدا کردن آنها درمیان سایر اقلام باشند.(بعضی ازکیفها مانند کیف خود من شبیه کمد آقای ووپی است و اگر درموقع باز کردن زیپهای آن کمی بی دقتی کنم بسیاری ازمحتویات به بیرون می ریزد!!)
ایده استفاده از انواع سامان دهنده های کشی و قابل ارتجاعOrganizer که ظاهر مناسب وشیکی هم داشته باشند ,موضوع پست امروزاست که توسط شرکتNaolab ابداع شده ومی تواند محدوده متنوعی ازنیازهای خانمها و آقایان را در کیفهای دستی, کولی, کمری یا حتی جیبی برطرف سازد!,این کشهای فریم دار می تواند انواع ابزارنوشتاری,وسایل تذهیب نفس (با تهذیب نفس اشتباه نشود!) خانمها ,انواع وسایل نرم افزاری یا سخت افزاری قابل حمل مورد استفاده رایانه!, انواع گوشی تلفن همراه, گوشیهای هدفون و خلاصه همه چیزهایی که تا قبل درکیف هایمان سرگردان بودند درکنارهم ضبط و ربط کند!.در عکسهای پیوستی انواع آن را می بینید.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes