Friday, March 6, 2009

اد هریس رفیق باز+سیدنی لومت مدرن


از 120فیلم سیٌد یک لیست 30تایی هم نصیب من شد ,قسط آخرش هم در همین هفته گذشته پرداخت شد با فیلمهایی مانند آپالوسا اثر جدید و با بازیگری اد هریس و همچنین آخرین شاهکار سیدنی لومتBefore the Devil Knows You're Dead که بعد از 50-60 سال فیلم ساختن هنوز هم قاعده کار را نیک می داند...

لومت ترکیبی از عنصر خشونت و قصه پردازی غیر خطی که این روزها خیلی هم مد شده را با هم ترکیب می کند و با استفاده از بازیگرانی چون فیلیپ سیمور هافمن و اتان هاوک خانواده ای را به تصویر می کشد که در آستانه فروپاشی اخلاقی قرار گرفته اند و با تدوین از نوع فوروارد,بک وارد مداوم در طول داستان همگی را به کشتن می دهد!!. ضرب آهنگ فیلم نقص ندارد ولی صحنه های پر از خون وفحش و خشونت تا آخرین لحظات فیلم با شما است و شما را با این پرسش روبرو می سازد که وقتی اصول فرو می ریزند په چیز دیگری بر پا می ماند و می آغازد؟؟.

با دیدن این دومین فیلم ساخته اد هریس به شدت علاقه مند شدم نظر مسعود کیمیایی را در مورد این فیلم بدانم!,فیلم یک نسخه کامل از رفیق بازی و عشق رفاقت مشابه سناریوهای مورد علاقه کیمیایی است !,از همان هایی که اگر تهیه کننده ای برای کیمیایی ببرد نه نخواهد شنید!.فیلم علیرغم فضای وسترن و داستانهایی در مورد غرب وحشی و بی قانون, به شدت درگیر روایت رفاقت مارشال شهر و دستیارش است ,مردانی که سالها با هم همکار و دوست هستند و با پا گذاشتن یک زن غریبه به شهر با بازی رنه زلوگر روابط مردانه شان به محک گذاشته می شود...

پ.ن: ویگو مورتنسن در ریخت و رایتی شبیه بوفالوبیل از یافته های اد هریس از فیلم تاریخچه خشونت است و از همان موقع برای ایفای این نقش در آب نمک خوابانده شده بوده است !, در این فیلم اد هریس از پدرش در نقش قاضی نیز در سکانسی کوتاه استفاده کرده است!,نام آپالوسا از نام نوعی اسب سرخپوستی با خال خالهایی شبیه پوست پلنگ گرفته شده است!. .

پ.ن: آیا کسی می داند وسوسه کارگردانی چند درصد از بازیگران بزرگ را اغفال می کند؟؟!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes