Saturday, September 8, 2007

راز سر به مهر The Secret

جنبشهای سده 19 و آغازین سده بیست میلادی با محوریت تفکر مثبت و قانون جذبه،از موتورهای اصلی آینده پژوهی و مثبت نگری به آینده برای ساخت آینده محسوب می شدند و بی تردید آغاز کنندگان آینده پژوهی بیش از هر چیز وامدار تفکرات و آموزه های جنبش تفکر نوین و بودائیسم و هندوئیسم به حساب می آیند:"آنچه شما خواهید بود منشایی است از آنچه در موردش اندیشیده اید".(Gautama Buddha)
گفته بودم که سفر اخیر یک فیلم فوق العاده به همراه داشت،مقدمه بالا ورودیه ای است به معرفی فیلمی مستند که کمی مایه های دراماتیک هم برای رفع خستگی و جذب مخاطب بیشتر به همراه دارد و به شما اعم از موفق و شکست خورده می آموزد که چگونه میتوان از سرخوردگی و شکستهای پشت سر هم نجات یافت و چه قدرت عظیمی در وجود یک به یک ما نهفته است...
The Secret
رازی سر به مهر که دریافتگانش چنان قدرتی یافته اند که با دیگران تقسیمش نمی کنند!،تصویر جهان هستی در پناه قدرت لایزالی که از وجود شخص شما سرچشمه می گیرد و مصاحبه با اشخاصی که این راز را دریافته اند و برای تعلیم آن به دیگران دریغی ندارند،گامهای سه گانه برای دست یافتن به این انرژی شامل: خواستن، تجسم کردن
خواسته و همسو کردن خود و جهان برای تحقق آن!.
مصاحبه شوندگان در این فیلم از طیف متنوعی از اساتید علوم و تجربه گراها شکل گرفته اند و در بین آنها از متخصصین در فلسفه، فیزیک کوانتوم، متافیزیک، مربیگری،خدا شناسی، پزشکی، فنگ شویی، امور مالی و تجارت و خلاصه هم رقم طرز فکری پیدا می شود!.
آموزگاران بسیار معروفی که در این فیلم از آنها تعبیر به دریافتگان این راز می شود:
Hermes Trismegistus, Buddha, Aristotle, W. Clement Stone, Plato, Isaac Newton, Martin Luther King, Carl Jung, Victor Hugo, Henry Ford, Ralph Waldo Emerson, Thomas Edison, Albert Einstein, Robert Collier, Winston Churchill, Andrew Carnegie, Joseph Campbell, Alexander Graham Bell, and Ludwig van Beethoven

و بلاخره استعارات جالبی همچون:
"به چراغهای اتومبیلی در شب بیاندیشید که حداکثر تا چند صدمتر جلوتر را نمی تواند روشن کند ولی همین اتومبیل و چراغهای آن میتواند با استمرار در رانندگی شما را هزاران کیلومتر در شب در جاده ای تاریک به مقصد برساند..." و بایستی به مقصد رسیدن امیدوار بود، کوچکی ابزار شما مورد بازدارنده ای نیست...

یا:" هر کدام از ما غول چراغ جادویی برای تحقق خواسته هایمان داریم و این غول هر چه واقعاً بخواهیم برایمان فراهم می کند..." و مطلب بستگی به خواستن ما دارد،باید بی وقفه خواست‌و در مقام تجسم خود را در مکان مطلوب خواسته دید و قدم در راه گذارد...
فیلم تولید سال 2006 میلادی است و در بسیاری از برنامه های موفق تلوزیونی جهان نیز عرضه شده است.
پ.ن: پس از مدتها برای دریافت و لمس لحظه لحظه یک فیلم با مامان یسنا،دم به دم فیلم را متوقف کردیم و در مورد آنچه دریافتیم با هم صحبت کردیم،فیلم منبع خوبی از انرژی برایتان خواهد بود،توصیه می کنم ببینید و تکثیر کنید تا بقیه هم ببینند و تشکر دوباره از آیدا...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes