Sunday, August 5, 2007

در مناقب زن پرستار داشتن!!


بچه که بودم یکی از فامیل که برادر زنش، زن آموزگار داشت راه می رفت و با حسرت به همه می گفت فقط اگر خواستید ازدواج کنید دنبال معلم باشید،این خواص را دارد،چنین است چنان است و...
همیشه می دانستیم تا فلانی دهن باز کند و بخواهد در مورد ازدواجی چیزی بگوید بی شک اولین کلام مناقب زن آموزگار داشتن است!.
نوبت به خودم که رسید،زیاد برای من شغل زن مهم نبود ولی تحصیل کرده بودنش را جزء ملاکهای اصلی گذاشته بودم، و به تصادف روزگار و توسط یکی از دوستان که پزشکی می خواند و الان هم تخصص می خواند، سر راه مامان یسنا قرار گرفتم!،آن هم کجا وسط یک بیمارستان بزرگ و شلوغ،به من گفته بودند که او نمی داند و تو برانداز اولیه را در حالی که از بخش بیرون می آید انجام بده و اگر ظاهر کار مورد پسند هست بعد برو سراغ مراحل پیشرفته تر، ما هم جوان بودیمان! سبیل از بنا گوش در رفته!(البته ساده بودیمان به غایت!) و فکر می کردیم عاملمان عمراً دوطرفه باشد!،ولی پدرسوخته دو طرفه بود و بعدها مامان یسنا اعتراف کرد که او هم به خیال پسند کردن پا به سرسرای بیرون بخش گذاشته بود!،بلاخره دیدیم و رفتیم جلوتر و با خانواده اش هم کمی گپ زدیم و اجازه مراحل پیشرفته تر برای صحبت را گرفتم و یک پرستار فابریک پا به زندگیم گذاشت.
نمی خواهم که متهم به پاچه خواری بشوم ولی باید گفت یک زن پرستار واقعی!، منظورم آنهایی است که برای پرستار بودن زاده شده اند، در تیمار جان خسته از چیزی فروگذار نمی کنند،دانستنیهای درمانی و بهداشتی او می تواند پشتوانه خوبی برای بهداشت جسم و جانتان باشد،در برخورد با بیماری و جراحت به هیچ وجه خونسردی خود را از دست نمی دهند و در اسرع وقت به تصمیم مناسب اقدام می کنند،به سرعت متوجه تمارض شوهر یا فرزند خود شده و از اقدامات مذبوحانه بعدی جلوگیری می کنند!،خونسردی آنها به خاطر شغل شریف وآشنایی با تاثیرات واقعی یک جراحت،ناتوانی یا بیماری است و در قبال شما سنگدلی به خرج نمی دهند!(خودم اوایل فکر می کردم آخر چرا نازم خریدار ندارد؟؟!)،معنی خودخواهی در این شغل به تدریج از بین می رود و جای آن را فداکاری می گیرد بیش از هر زن یا همسر دیگر!!!
پ.ن: فکر کنم عمو اروند هم بر این قضایا صحه می گذارد!،پس در لیست مشاغل برای زن آینده پرستار را چند رتبه ترفیع بدهید ضرر نمی کنید!.
پ.ن: تا حالا چندین بار اتفاق افتاده که با کمترین تغییرات یسنا،همسرم توانسته قبل از شروع بیماری آن را در نطفه خفه کند!،از این جهت حس ششم خوبی برای حدس زدن بیماری دخترمان دارد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes