Sunday, August 26, 2007

سرزمینی بدون شب!


در هر کجای دنیا که باشید میتوانید برای ساعت فراغت بعد از کار روزانه با گشتی در وب،با کلمه Event وNight Life و درج مکان جغرافیایی که در آن هستید ،جستجویی ترتیب بدهیدوبلاخره چندتا انتخاب تفریحی مناسب سن و سال و روحیه تان پیدا کنید...
ولی همین کار را با کلمه تهران بعنوان پایتخت این کشور و یکی از 20 شهر بزرگ دنیا انجام بدهید!، نتیجه جالبه!،تبلیغاتچیهای تور و گردشگری که از رو نمی روند!!،مقدار زیادی لینکهای جورواجور خواهید دید که بعضی از مناظر روز را در شب تصویر کرده و از همان محلهای توریستی روز چیزی فراتر نیست!!.
تقصیر فقط به گردن متولیان توریسم نیست،امنیت و تابوهای فرهنگی و 30 سال زمامداری بدون تزریق نشاط به پیکره این جامعه و ملتٌی که چیزی به نام زندگی شبانه را نمی شناسند و هوا که تاریک شد همه روانه خانه شده و مابقی اوقات را در پای گیرنده های تلوزیون و امثالهم سر می کنند،دست به دست هم داده و چیزی از زندگی و فعالیت شبانه باقی نگذاشته است، اکثر کودکان این دیار شب را پایان فعالیت می شناسند و ناخودآگاه شب را مختص آرام گرفتن می دانند!!،این خود یکی از دلایل پایین بودن سرانه بهره وری این مملکت است که چیزی در حدود نیمی از ساعات شبانه روز حیات را متوقف کرده و به اندرون پناه می برند(به کسب و کار و درآمدها و جمعیتی بیاندیشید که می توانستند در سایه این مشاغل شبانه لقمه ای نان به خانه ببرند!) ...
پ.ن:ایرانیهای عهد باستان قدیمیترین
Night Event ثبت شده جهان را داشتند(منظورم همان شب یلدای خودمان است!) ،ولی الان این واژه چیز زایدی است که بایستی از سایتهای گردشگری به زبان انگلیسی در مورد ایران حذف شود...
پ.ن: نقاشی اثر ون گوگ-van-gogh-vincent-starry-night

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes