Thursday, August 16, 2007

بالاترین یکسالگی ات مبارک!

از بالاترین معجزات زیادی دیدم ولی شاید بهترینش تغذیه خبرگذاریهای کم مایه و بی حال داخلی است!.اگر شما هم از کاربران بالای 5000امتیازی بالاترین باشید ،و در روز حداقل 1ساعت وقت برای بالاترین گذاشته باشید در طی مدت کوتاهی متوجه کپی برداری خبرگذاریها از عناوین مخصوصاً خارجی و روزآمدی که در بالاترین ایندکس می شود،می گردید!.
این کپی برداری با فاصله زمانی محسوسی انجام می گیرد و هیچوقت هم این زحمت را به خودشان نمی دهند که از منابع خبری نامی ببرند!،شاید از بی اعتناترین حوزه های اطلاع رسانی به کپی رایت همین خبرگذاریهای داخلی باشند که وبلاگهای فارسی و دیتا دیگهای ایرانی را به مفت میچرخند و نان می خورند
!!.
پ.ن: به قول آقا مهدی یک سال برای شمردن جوجه ها یک سایت زمان کمی است!،پس قوام این نوزاد جذاب ایرانی را برای سالیان بعد آرزو می کنیم!


blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes