Monday, January 17, 2011

در غيبت اطلاع رساني بهداشتي


به يمن بارندگي هاي به تاخير افتاده و فضاي تنفسي پر از گرد و غباري كه اين روزها همه شهرها و بويژه مناطق صنعتي و پر تردد وسائط نقليه را درگير خود ساخته، گونه هاي جديدي از بيماريهاي در رديف آنفولانزا، سرماخوردگي يا همان زكام همه جا و همه كس را مستاصل كرده است، گونه هاي مذكور به محض شيوع با هوشمندي خاصي تكثير شده اند و به راحتي هر نوع ايمني فيزيولوژيك انساني را با تبعات متفاوتي درگير مي كنند. با توجه به درمانهاي متفاوتي كه توسط پزشكان وطني ارائه مي شود و در چند مورد انواع بدون عفونت را نيز مستحق دريافت آنتي بيوتيك دانسته اند و اشتراك انواع اين بيماري با ايجاد سرفه هاي بي امان و بي پير!، مجبور شدم تفالي به شبكه جهاني بزنم تا پيش از هر چيز بفهمم كه سرفه چيست و چرا ايجاد مي شود:
سرفه واكنش معمولي سيستم تنفسي به اشياء و ذراتي است كه به هر بخش از مجاري يا اعضاي تنفسي راه يافته باشد،پس اگر سرفه ميكنيم بايد بدانيم كه احتمال وجود گرد و غبار و ذرات ميكروسكوپي در هواي تنفسي اطرافمان بالاتر از حد نرمال است.ايجاد مخاط و ترشحات پشت حلق نيز از راه هاي طبيعي خارج ساختن ذرات همراه با سرفه مي باشد.سرفه معمولي به هيچ وجه مضر نيست و بعنوان يك سيستم تدافعي بدن نبايستي حذف گردد ولي اگر شدت،خشكي و تكرار آن در واحد زمان به طرز بيسابقه اي افزايش يابد به گونه اي كه مخل آسايش و تنفس انسان گردد،آنوقت بايستي به انواع روش آن را تحت كنترل و كاهش درآورد.
1-خشك شدن سرفه ها نشانه خوبي نيست و بايستي توسط نوشيدنيهايي چون مخلوط عسل در آب گرم به همراه چند قطره ليموترش تازه مجاري گلو را تر و تازه نگاه داشت تا منجر به ايجاد ترشحات تازه در مسير مجاري تنفسي گردد.
2-اگر از افرادي هستيد كه در موقع خواب از ارتفاع كمتر بالش يا مخده لذت ميبرديد،اينبار بايد كمي ارتفاع بالش را بيشتر كنيد تا وضعيت سر بالاتر از گردن در هنگام خواب قرار گرفته و جريان سرفه هاي خشك با جريان يافتن ترشحات كنترل گرديده و كاهش يابد.
3-بي جهت به دنبال داروهاي گران قيمت يا خارجي ضد سرفه نباشيد،هدف همه اين داروها كاهش خشكي مجاري تنفسي و ايجاد ترشحات است كه ميتواند توسط انواع داروهاي گياهي كه توليد لعاب مي كنند نيز فراهم گردد،فرمولهاي مادربزرگهايمان اينجا به مراتب بهتر از داروهاي شيميايي جواب مي دهند!.
4-جماعت اهل دود و دم بيهوده دنبال درمان سرفه هاي بي انقطاع نباشند،اول فكري به حال اعتيادتان به دودهاي مختلفي كه به حلق و ريه تان فرو مي كنيد باشيد!.
5-زدن ماسك و اجتناب از در معرض دود و دم و گرد و غبار بودن يكي از بهترين روشها براي كاهش سرفه هايتان است،از زدن ماسك به دلايل واهي سرباز نزنيد!.
6-در شرايط بسیار خاصي سرفه مي تواند منشاء دستگاه گوارشي نيز داشته باشد و با كارهايي از انواع فوق الذكر درمان نگردد،در اين صورت پزشك متخصص گوارش را دريابيد.
7-از تركيب داروهاي شيميايي با نسبتهاي خود ساخته يا تجربي كه به گوشتان خورده براي درمان سرفه اجتناب كنيد اين تركيبات هركدام به تنهايي تفوق بهتري بر عليه سرفه دارند وفقط پزشكان حاذق هستند كه ميتوانند با بعضي آزمايشات و كنترل سير درمان با اطمينان مشخص كنند كه درمان سرفه شما با كداميك بيشتر امكانپذير است. مثلاً شربتهاي حاوي اكسپكتورانت كمك مي كنند تا مخاط ترشحي رقيقتر شده و از اين طريق بهتر جريان يابند.
پ.ن:ورود به مطالبي از اين دست فقط از سرناچاري و عدم اطلاع رساني گسترده در مورد شيوع اين نوع جديد آنفولانزا است كه من و خانواده ام را نيز چندين هفته اي است كه به انواع سرفه و تب و دردهاي سراسري بدن دچار كرده و در مورد مامان يسنا تا پاي رفتن زير ماسك اكسيژن و تزريق سرم هم پيش برد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes