Saturday, January 15, 2011

پنبه چلچراغ 413ام را می زنیم
در این وانفسایی که که مجله های ادبی-فرهنگی اگر خنثی و بی ربط نویس و زرد نباشند عمری نخواهند کرد, چلچراغ به صاحب امتیازی فریدون عموزاده خلیلی از اهالی اسبق حوزه هنری و تیم حاج آقا زم و بروبچ!, توانسته که سال نهم را به شماره گان 413 ام را در قالب هفته نامه برساند و البته شماره هایی بوده است که ظرفیتهای طرف مقابل را در نوردیده و با کمی تا قسمتی اعتراض با چاشنی توقف خودخواسته(بخوانید خودجوش!) نیز همراه شده است ولی اگر فرصت تورق آن دست داده باشد از لحاظ سبک نوشتار و نه مضمون! و سلایق خوب و نوین آرایش جلد و صفحات می تواند کمی مجذوبتان نماید.
در چنین مجموعه ای برای من به ترتیب بایستی بخش سینما چشمگیرتر باشد ولی از سر بی ذوقی ! من یا صاحب ستون سینمای جهان این ملغمه فیلمهای معرفی شده کمی تا قسمتی بی نمک از آب در آمده و از همه بی مزه تر معرفی فیلمهایی است که خود نویسنده نیزنظر خوشی در مورد مضمون و کارگردان و بازیها و کل اثر ندارد و فقط معلوم نیست با چه انگیزه ای فضای این ستون را به آن اختصاص داده است!.
پ.ن:من متوجه نشدم که شرح مربوط به سه گانه فیلم های سوئدی دختری با خالکوبی اژدها با نام اصلی Män som hatar kvinnor چگونه با نام دیوید فینچر و دانیل کریگ قاطی شده است! ولی مطمئن هستم جنبه طنز نداشته!, امیدوارم بخشهای دیگر محتوی چنین گافهایی نباشد!.
پ.ن: اگر تیم آرایه صفحات و جلد این مجله سالها بعد در فضایی دیگر به همین قوت و سرپنچه گی بمانند چه نشریاتی که از زیر دستشان بیرون نخواهد آمد!.
پ.ن:از کنایه تیتر فارسی زبان اهل بهشت خیلی خوش به حال شدم!.
پ.ن: روی جلد این شماره اخیر به همان ببر مادرمرده اهل سیبری که قرار بود با خوردن گوشت خر ایرانی تبدیل به ببر مازندران کذایی شود,تعلق دارد.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes