Thursday, November 11, 2010

خراب فامیل


در حدود 15 سال است که کاربر اینترنت هستم, در همه این سالها به هر سوراخ و سنبه ای که فکرش را بکنید در فضای وب سر کشیده ام,انواع روابط و مشاغل مجازی را امتحان کرده ام ولی فقط یک خط قرمز را همیشه رعایت کردم و هیچوقت حتی برای سرگرمی یا کنجکاوی نیز پا به وادی آن نگذاشتم.همیشه ابزار هک کردن,سایتهای مرتبط با آن و اطلاعات کاربری چنین سامانه هایی را بعنوان جادوی سیاه دور از ذهن و علاقه مندی های روزمره ام نگاه داشته ام.با این همه و فقط به واسطه مسنجر آلوده یکی از بستگان, قدیمی ترین نام کاربری ام را در یاهو به طرفه العینی از دست دادم و شاید فقط به مدد خدمات حمایت از مصرف کننده گان کمپانی یاهو و مکاتباتی که با آنها انجام دادم بتوانم نام کاربری دلبندم را پس بگیرم!.
هکر مربوطه در وحله اول سعی داشت در پوشش هویت همان وابسته خداخیر داده! که خبر هک شدنش را زودتر اطلاع رسانی نکرده بود یک شارژ 5 هزارتومانی ایرانسل از بنده تلکه کند که با توجه به وضع مالی آن بنده خدا شک کردم که اتفاقی افتاده و در مورد یک رویداد خانوادگی پرسیدم و پس از کمی وقفه در پاسخها و بی جواب ماندن آنها سریعاً به داشبورد حساب کاربری یاهو رفتم ولی نامرد! پیشدستی کرده بود و با نام کاربری ام آنلاین شد, دیگر مهلتی برایش باقی نگذاشتم و همه حسابهای کاربری مرتبط با این حساب را تغییر مشخصات و رمز ورود دادم و با فاصله زمانی کمی به بخش پیگیری این شکرخوریها در یاهو مکاتبه کردم و منتظر اقدامات آنها هستم.بحرانهای مالی پیش رو و هدفمند سازی بیش از همه آغاز و تمایل به چنین رویکردهایی که جرم محرز بین المللی است را تشدید خواهد کرد و شاید این روزها بحران عدم امنیت حسابهای کاربری و حریم شخصی در وب فارسی و ایرانی بیش از همه کشورهای بحران زده جهان قابل احساس باشد.
پ.ن:برای اطلاع رسانی در صفحه فیسبوک شخصی ام نیز به همه هشدار داده ام که هیچ درخواستی تا اطلاع ثانوی از این آی دی به نام و حساب من گذاشته نشود و با یاران غار نیز تماس تلفنی داشته ام و هشدار داده ام.
پ.ن:من از طریق یک اعلان روی مسنجر بستگان که دعوت به اشتراک وی پی ان می کرد و می بایست به صفحه عضویت گروههای یاهو می رفتم و دوباره نام کاربری از من پرسیده شد و من ناغافل فراموش کردم که همین هشداری است که در حال هک شدن هستم و مشخصات ورود را به حساب کاربری لو دادم!.
پ.ن:نیازهایی در حد شارژ ایرانسل نشان می دهد هکر باید نوجوانی باشد که پول توجیبی از پدر و مادر می گیرد یا در صورت بی پدر و مادر بودن! محتاج پول توجیبی است.
پ.ن:در حدود5-6 سال پیش همین احساس امروز را پس از سرقت خانه ام داشتم و این فرضیه که چرا باید من هدف چنین سوء قصدی باشم را مزه مزه می کردم!.
پ.ن: جهت اطلاع عرض می کنم تا امروز حتی ویروسی شدن سیستم عامل یا تروجان های ریز و درشت هم به سراغ من نیامده بودند و بقدری در رفتن به سایتها و نوع مصرف اطلاعاتی دقت می کردم که هیچوقت گرفتار نشده بودم!! و فقط اعتماد به فامیل نابودم کرد!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes