Saturday, February 19, 2011

رویای ما یا رویای آنها؟

امیدوارم ریشه استاکس نت و باعث و بانی آن یک جا بخشکاد!, کمترین ضربه ای که به من زد این است که ظرف همین چند روز اخیر دو اثر دست اوًل و دیدنی از پویانمایی های هالییودی را دیده ام ولی به خاطر همین استاکس نت مادر مرده نمی توانم از روی یارانه محل کار آن را کپی کنم! و چرا؟, به این خاطر که از ترس استاکس نت که گویا فقط یارانه های صنعتی را مورد حمله قرار می دهد, سیستم دفتر کار بنده که هیچ اتصالی هم به شبکه صنعتی ندارد را از موهبت بده و بستان فایل از طریق درگاه USB محروم کرده اند!.
این دو اثر به شرح معمول از ویکیپدیا ,به ترتیب تماشاعبارتند از:

1-کله گنده یا همان Megamind که البته ترجمه های بهتری مثل باکله!هم در مورد آن صدق می کند, برخلاف پوستر و حتی مضمون غالب آن در مورد ابر قهرمان ها نیست ! ,بلکه در مورد کودکانی است که در جامعه امروزی در مسابقه تحمیلی بزرگترها و جامعه درست دیده نمی شوند ولی هر کدام در فرصتی مناسب یک قهرمان زیرپوستی با خود حمل می کنند.
2- کلاف در هم تنیده یا در هم گوریده Tangled نیز یکی دیگر از پویانمایی های والت دیسنی است که بر اساس راپونزل معروف برادران گریم ساخته شده است ولی صحنه های استفاده از موی همچون کمند راپونزل بی اختیار ایرانی ها را به یاد بیژن و منیژه می اندازد! و ترانه من رویایی دارم هم که با مضمون بی نقصی اشاره به همان سخنرانی معروف مارتین لوترکینگ دارد وداستان هم اشارات جالبی به برده ساختن از کودک برای ارضای بزرگترها و کشتن آینده آنها از این طریق, لحظات پرمعنایی را برای همه خانواده رقم خواهد زد!.
پ.ن:در کلاف در هم تنیده و سکانس ترانه من رویایی دارم همه کاراکترها با پویانمایی که فقط از تیم والت دیسنی بر می آید به توصیف رویاهای شخصی شان می پردازند و جمعی راهزن و دزد فقط به احترام رویاهای تعبیر نشده خودشان, همت میکنند تا راپونزل و یوجین را از دست مهاجمان نجات دهند...
پ.ن:امیدوارم سیٌد منبع اصلی این دو اثر را با قابلیت کپی بر روی هارد دیسک من در اختیار داشته باشد,چون یسنا همین الان موقع پست این مطلب با کلی اصرار به من آویزان شده است که هر چه زودتر باید اینها را ببینم!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes