Friday, February 18, 2011

تجارب پداگوژیکی قسمت دوٌمهمانطوری که آدمها همه آرمان هایشان را به زور یا با ناز کشیدن به فرزندانشان منتقل می کنند,چیزهای دیگری را هم می توانند یا ناخودآگاه به دلبندانشان منتقل می کنند!.یسنا یک مجموعه اسباب بازی از تولیدات شرکت Hasbro داردکه انواع توله جات! یا فرزندان حیوانات خانگی هستند که در ابعاد کوچک و بامزه ای ساخته شده اند و من نیز رغبت تکمیل این کلکسیون را همیشه در خودم حفظ کرده ام!, با همه علاقه یسنا به این مجموعه دو عضو از این خانواده از همان روز اوٌل مورد پذیرش والده بزرگوارشان قرار نگرفتند! وبه دلایل مختلف از جمع بقیه کنار گذاشته شدند.
هر از گاهی در پستوی اتاق یسنا در کنجی که به چشم نیاید آنها را می یافتیم و از یسنا خواهش می کردیم که آنها را به آغوش پر مهر خانواده باز گرداند و او نیز با بی میلی مدتی آنها را بر می گرداند و دوباره روز از نو!, تا اینکه با دقت در چهره آنها متوجه شدم یکی از توله گربه ها چشمان لوچ و حالت نسبتاً ساده لوحانه ای در صورتش دارد و میمون بچه نیز کم و بیش دارای صفاتی مشابه است, این نوع کاراکتر از نظر یسنا قابلیت پذیرش در خانواده را نداشته و محکوم به تبعید به اتاف یسنابابا و روی میز کار بنده است!.
این موضوع گذشت و هر از گاهی با مامان یسنا با خنده و از گوشه چشم بدون آنکه به روی یسنا بیاوریم دنبال شد تا اینکه متوجه شدم از میان یکی سری دیگر از بازیچه های یسنا که قبل از تولد وی توسط خودم خریداری شده بود و پازلهای سه بعدی گروهی از حیوانات با کیفیت بسیار خوبی است و مورد توجه یسنا هم قرار دارد,یک عضو یعنی تمساح به محض تکمیل شدن پازل از جمع بقیه ناپدید می شود و باید در جاهایی عجیب و غریب نشان آن را جست!, این بار یسنا به دنبال تمساح کوچکش می گردد و مامان یسنا اظهار بی اطلاعی می نماید!. پس از کمی پیگیری معلوم شد که مامان یسنا هر موجودی دردسته خزندگان را حتی در ابعاد اسباب بازی غیرقابل تحمل می داند و مجری این بخش از برنامه ایشان بوده اند!.
پ.ن:انتقال ترسها و تابوها به فرزندان بخشی از همان نبایدهایی است که نیازمند تمرین و سعی زیادی برای عدم تکرار در نسل بعدی است!, به طور نمونه من خودم هم به تبعیت از مادرم که در زمان کودکی ما چشم دیدن حیوان خانگی و یا نگهداری آنان را زیر سقف خانه اش نداشت, آنچنان رغبتی به حیوانات خانگی نشان نمی دهم در حالیکه یسنا خودش را برای نگه داشتن یک حیوان از هر نوعی از جوجه اژدها گرفته تا توله دایناسور ما را هلاک کرده است!.
پ.ن: چیزهایی مانند ترس از ارتفاع و انواع فوبیا قابل انتفال رفتاری از والدین به فرزندان است و می تواند به همان اندازه که از توانایی های خود ما کاسته از فرصتهای آنها نیز در آینده بکاهد...
پ.ن:عکس ضمیمه و توله گربه وسطی همان مورد کذایی یسنا است که الان مدتها است روی میز من جاخوش کرده است.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes