Monday, August 30, 2010

از همیشه خالی ترم


روز وبلاگنویسی در حالی فرا می رسد که از همیشه, منظورم در طی4-5 سال گذشته است!, خالی ترم!...
انگیزه شخصی ام مستقل از روزهایی که از پس و پیش می آیند و می روند برای به اشتراک گذاردن چیزهایی که این سالها در معرفی آنها حریص بودم, کمی تا قسمتی فرو کش کرده و در نهایت شرمساری باید اعتراف کنم خودم هم در فیدخوان گوگل به دنبال مینیمال ها تورق می کنم!. این بدین معنی نیست که آن موضوعات کمتر شده اند یا حتی کمتر به همان مراجع سرکشی می کنم بلکه به این دلیل است که جامعه وبلاگ خوان ایرانی در سال 2010 میلادی یا همان 1389 شمسی دچار سکته شده است آن هم سکته ناقص!.یعنی هنوز هم فید من و دیگران را مشترک است و شاید هم می خواند ولی آنطور که باید دیگر بر سر شوق نمی آید که البته در این میان خود وبلاگنویسها هم بی تقصیر نیستند. برایند این شرایط عرضه و تقاضای وبلاگ فارسی منجر به تغییر حجم و گونه محتوایی خواهد بود و شاید باید آن تحلیل تغییر جهانی میزان استقبال از خدمات وب 2 را جدی گرفت و این را مقدمه ای برای تغییرات نحوه تولید محتوا در وب فارسی دانست.
از همین بابت 5 تا و خورده ای ! وبلاگی که این روزها بیشتر می خوانم را با بیشترین تمایل به مینیمال که روزگاری سبک آن را زیاد جدی نمی دانستم !از این قرار معرفی می کنم:
1-خارخاسک هفت دنده
2-مملکته داریم؟
3-نسوان مطلقه معلقه
4-رساله صدفرمان
5-عروس ما
6-خواهر شوهر من
همانطور که می بینید بیشترین نویسنده ها خانمها هستند و گویا این روزها بازار صداقت با خود و دیگران در بین خانمها گرمتر از آقایان است! و حرفهایی کوتاه, تلخ , با مزه و نیشتر گونه این روزها سخت به کار می آیند.
پ.ن:شاید اگر مقوله های "پهنای باند" و "فیل تر به ممموت بزنه!" سرو سامانی بگیرند بساط پادکست نیز رونقی بیابد ولی در حال حاضر همان فید مینیمال در فیدخوان گوگل به نیروی غالب بدل شده است.
پ.ن:هنوز هم بادیدن یک فیلم استخواندار یا رفتن به یک مسافرت قابل ذکر همان ذوق و شوق باز می گردد ولی ایده های جدید و پرداختن به زیرساختها دیگر آن چیزی نیست که به کار این روزها بیاید.از طرفی پرداختن به آن چیزهایی که اسم آن را صداقت با خود و دیگران می پندارم با قالبی که برای این وبلاگ در نظر گرفته بودم تفاوت ماهوی دارد و هنوز شیوه من نیست...
پ.ن:برای دیدن وبلاگهای معرفی شده کافی است آنها را در گوگل صدا بزنید! و بعد لینکهای آنها را به فیدخوانتان اضافه کنید!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes