Saturday, August 21, 2010

بهای آدمی

در اروپا دیدن معلولین حرکتی یا ذهنی که دست در دست مددکار یا پارتنر در مراکز تفریحی , کوچه و خیابان سرخوش و شادان در رفت و آمدند و زیرساخت هوشمندانه آن جوامع هر نوع محدودیتی را از پیش پای این بخش از جامعه برمی دارد حقیقت ملموسی است و هر تازه واردی از جهان سوم را حتماً به این فکر می اندازد که سهم انسانیت و بهره زیستن به عنوان انسان فارغ از دسته بندیهای جهانی که او از آنجا می آید در این جهان برخورداران تا کجا پیش رفته است؟.فراهم بودن انواع تجهیزات توانبخشی و کمک حرکتی, تغییرات بنیادین همه زیرساختارها در راستای ایجاد فرصت بهر برداری به تساوی توسط معلولین در همه مکانهای عمومی و حتی بیشتر مکانهای خصوصی بهشتی است که شما را از خواب گرانی که در مملکتهایی شبیه به خودمان در آن دست و پا می زنیم بیدار می سازد! و متوجه خواهید شد که نگاه فرودستی به جامعه معلولین و مددجویان کابوسی است که در پی عدم توزیع عادلانه فرصت در جوامع نابرخوردار حاکم شده است.
فیلم ایرلندی Inside I'm Dancing که با عنوان Rory O'Shea Was Hereنیز در سینماهای بریتانیا به پرده رفته است محصول 2004 مشترک ایرلند,انگلیس و فرانسه است که به روایت زندگی دو نفر از همین مددجویان ایرلندی در دوبلین می پردازد,دو جوان که با استفاده از حقوق حمایتی بهزیستی در کشورشان که در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نیز عمومیت دارد,از سازمانهای حامی درخواست می کنند که حقوق زندگی مستقل با استفاده از کمکهای مالی و تخصصی بهزیستی را برای آنها فراهم آورد تا انها نیز بتوانند زندگی بیرون از آسایشگاه های ویژه توانبخشی و لمس زندگی مانند سایر مردمان را تجربه کنند.همانطور که از نام فیلم برمی آید هر انسانی علیرغم مشخصات ظاهری می تواند روحی بزرگ یا به تعبیری جانی سترگ در کالبد داشته باشد و به تعبیرRory O'Shea ,او از اندرون جانش در رقص و پایکوبی است حتی اگر فقط قادر به تکان دادن دو انگشت دست راستش باشد!. فیلم سرشار از لحظاتی است که حتی انسانهای سالم و کاملاً طبیعی در مملکت ما برای لمس یک لحظه از چنین ساختار متمدنانه و انسان دوستانه ای حاضرند رنج سفر و مهاجرت را به جان خریده و از همه آنچه که آن را ریشه های فرهنگی و نوستالژیک می دانیم فاصله بگیرند!.
پ.ن:فیلم اثر همان کارگردان جوان ایرلندی است که در سال 1999 East is East اثر ستودنی اش در بریتانیا جوایز زیادی برای وی به ارمغان آورد,ولی نقش اول فیلم به چهره جوان و برتر اسکاتلندی جیمز مک آووی سپرده شده است که حتماً با نقش آفرینی اش در آخرین پادشاه اسکاتلند پیش از این آشنا شده اید. مک آووی از سریالهای تلوزیونی و بدنه سینمای مستقل و هنرمند بریتانیا برخاسته است ولی جذابیتهای فراوان هالییود چندی است که او را در نقشهای ملودرام و اکشن امریکایی پسند به خدمت گرفته است...
پ.ن: کاهش روزافزون بهای آدمی و انسانیت در این آخر دنیا به جایی رسیده است که هر اشاره ای فیل را به یاد هندوستان می اندازد!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes