Tuesday, June 29, 2010

سرزمین آفتاب تابان-قسمت ششم

ژاپنیها تا دیروز در مورد تیم فوتبالشان بسیار هیجانزده بودند و مرتب به یکدیگر تبریک می گفتند ودر مرکز خرید مجاور هتل نیز تابلوهای تبلیغاتی برای طرفداری وحمایت از تیمشان برقرار بود! و البته ما نیز قرار بود از مدیریت شرکت ژاپنی در صورت برنده شدن در مسابقه با پاراگوئه یک پارتی دوستانه دستخوش بگیریم!, در نزدیکی ساختمان مرکزی یوکوگاوا زمین چمن و تاسیسات ورزشی را مشاهده خواهید کرد که به همت این شرکت برای مردم منطقه فوق ساخته شده و کودکان بسیار خردسالی را در عکس میبینید که با هیجان در حال آموختن فوتبال هستند, در کشوری مانند ژاپن با شوق بسیار زیاد برای ورزشهای بیسبال و گلف , دیدن این کودکان به منزله زنگ خطری برای آینده فوتبال آسیا بعنوان داعیه داران آتی فوتبال آسیا است.در خیابانهای شهر توکیو دیدن باغچه های منازل و فضای سبز مختصر ولی بسیار پرداخته شده زیاد عجیب نیست,ولی دیدن داربست انگور ژاپنی در شهری که 100 گرم انگور بیش از 4 هزارتومان قیمت دارد چیز عجیبی است!!.مجموعه پرسیون غذای ژاپنی در شرکت یوکوگاوا را نیز برای دوستان مشتاق غذاهای ژاپنی گذاشته ام.میگو, ماهی و پاستا با طعم سبزیجات دریایی برای من که خیلی خوشمزه و خوشگوار بود!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes