Wednesday, June 23, 2010

سرزمین آفتاب تابان-قسمت دوم

بی تردید نام ژاپن با فن آوری الکترونیک ,دنیای رایانه و روباتیک عجین شده است و از این رو رفتن به توکیو و ندیدن محله معروف آکی هابارا از مصادیق خسارتهای جبران ناپذیری خواهد بود که پس از پایان سفر و شنیدن وصف آن از دیگران تازه شما را به خود می آورد!. با توجه به خطوط گسترده و پرشمار قطار شهری و مترو در توکیو دسترسی به این محله از این طریق بسیار آسان بوده و با هزینه ای در حدود 190 ین از محل اسکان ما در ایکیبوکورو با 20 دقیقه صرف وقت به آنجا رسیدم...خیابانی بزرگ با بازارهای متراکم و پرتعداد عرضه انواع قطعات و تجهیزات الکترونیکی مربوط به برق,الکترونیک ,رایانه و موبایل که تقریباً هیچ مراجعه کننده ای را با دست خالی روانه نخواهد کرد!.علیرغم قطعات چینی بسیار, شما با بسیاری از برندهای معروف ژاپنی این تجهیزات نیز روبرو خواهید شد ولی از لحاظ قیمت تفاوت کاملاً محسوس است.
با وجود عدم تسلط عمومی ژاپنیها به زبان انگلیسی , در راهنمایی گردشگرها صبر و حوصله خوبی از خود نشان داده و سعی می کنند تا شما را تا حد ممکن راهنمایی کنند, تجربه رفتن به آکی هابارا بدون همراه و فقط با در دست داشتن یک نقشه مترو و پرسش های متوالی از رهگذران باعث دوستی با آشپزی جوان شد که راه خود را برای رساندن من به ایستگاه مرکزی و آموزش روش خرید بلیط با سامانه های رایانه ای آنجا تا بیش از 1 کیلومتر طولانی تر کرد!. در مسیر هنگام عبور از جلوی سینمایی که فیلم شاهزاده پرشیا را نمایش می داد با اشاره به فیلم, به او حالی کردم که موضوع آن در مورد قهرمانی از کشور باستانی من است و از اینجا به بعد دیگر به قهرمان او تبدیل شدم و با علاقه زایدالوصفی من را تا مقصد راهنمایی کرد!!
.پ.ن: از دیدنیهای این شهر دختران و پسرانی است که خود را به کارکترهای انیمیشنهای ژاپنی بدل می کنند و با همان ریخت و رایت در شهر رژه می روند .به نوعی فاصله نسل جدید ژاپنی با مسن ترها کاملاً مشهود است و در مقایسه نسل بالاتر از40 سال را بدون لباس رسمی و بسیار موقر و ساده پوش نخواهید دید, جوان ژاپنی بدون بازی کامپیوتری حتماً دیوانه خواهد شد! و دیدن جوانی که در مترو با موبایل یا بازی کامپیوتری اش مشغول نباشد تقریباًغیرممکن است!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes