Sunday, June 27, 2010

سرزمین آفتاب تابان-قسمت چهارم

برای روز یکشنبه توری را از طریق هتل رزرو کردم که تمام دیدنیهای قابل اعتنا را سوار بر اتوبوس و مهمترین آنها رانیز شامل زیارتگاه معروف میجی و باغهای اطراف کاخ امپراطور,معبد معروف آساکوسا و ساحل مصنوعی آودایبا و در خاتمه گشتی دریایی بر روی آبراهه توکیو و همچنین صرف ناهار در رستورانی در طبقه دوازدهم ساختمانی مشرف بر این آبراهه را شاما می گردید.از اتفاقات جالب این تور آشنایی با چند تبعه آمریکا و استرالیا و برزیل بود که همگی همسفرهای خوش مشرب و بسیار همراهی بودند.همسفر استرالیایی خانم مسن و بسیار سرزنده ای بود که برای 30 سال مشغول به سفر و نوشتن شرح سفر برای مخاطبان انگلیسی زبان استرالیایی, آمریکایی و بریتانیایی است. نحوه نگاه وی به مسافرت و آشنایی با مردم کشورهای مختلف, دامنه عجیبی اطلاعاتی که در مورد همه سفرهایش داشت و حضورذهنی مثال زدنی در این سن چیزی در حد خارق العاده به شمار می رفت!. یکی از همسفران آمریکایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در مدیریت اطلاعات سازمانی و شاغل در دره معروف سیلیکون کالیفرنیا بود و از همین سپتامبر نیز دوره دکترا را برای آمیزه ای از بازرگانی و مدیریت اطلاعات آغاز می کرد,عکسهای این روز را مدیون تسلط وی بر عکاسی و انتخاب فریمهای بی نقص انتخابی وی هستم.
پ.ن: راهنمای تور یک ژاپنی بسیار جدی بود که در تمام مدت همه ساختمانهای اطراف محل عبور را نیر معرفی می کرد و برای شمردن و حاضر و غیاب کردن نفرات حدت و جدیت خاصی نشان می داد!.معرفی خانواده سلطنتی ژاپن و همه فامیلهای وابسته وی از بامزه ترین بخشهای تور بود که راهنمای مذکور با طمانینه ووقار خاصی به این مبادرت می ورزید!...
پ.ن:فرهنگ بسیار متفاوت این مردم در برخورد با هرچیزی بسیار جالب توجه است, بسیاری از چیزهایی که برای هیچ کس در هیچ کجای دنیا جالب نیست برای ژاپنیها بسیار بامزه و خنده دار و قابل اعتنا است!, دوری این سرزمین از سایر نقاط دنیا ,زبان و منش متفاوتشان باعث شده که مثلاً در یک خیابان برای عکس گرفتن از چند بجه گربه صف بگیرند و با سر و صدای بسیار زیاد ابراز احساسات کنند!.پ.ن:ژاپنیهای معتقد به شینتویسم مراسم عروسی سنتی را در زیارتگاههای آن برگزار می کنند و عروسی در زیارتگاه میجی افتخار بسیار بزرگی است, تصادفاً شاهد یکی از آنها بودم!.پ.ن:هنر تا زدن کاغذ یا همان اوریگامی در همه جای ژاپن قابل مشاهده است و در رستوران کذایی این یکی را بسیار جالب دیدم.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes