Tuesday, April 5, 2011

خدمات ملوکانه


صغر سن و سالهای اندکی که در تجربه زندگی در دوران پهلوی دوم گذشت, باعث شده است که در خودم هیچگاه اشتیاقی برای نقد یا مدح آن دوران نیابم ولی تفاسیری که زندگی امین الله حسین و فرصت یگانه ای که بورسیه محمدرضا پهلوی برای وی و آفرینشهای بی نظیر موسیقیایی اش فراهم آورد,همیشه این واگویه با خودم را باقی می گذارد که پهلوی ها اگر هیچ کاری هم نکرده باشند فقط در سایه دستاوردهای این بورسیه ها چه آثاری را بر جا گذاردند, امروز با دیدن این مقاله در خصوص افتتاح نمایشگاه عکسی در لندن از عکسهای هوایی که عکاس معروف و چیره دست سوئیسی جورج گرستر در خلال سالهای 1976تا 1978 از آسمان ایران ثبت کرده است, یک نمونه دیگر از حمایتهای ملوکانه! فرح پهلوی را که در سال 1975 با پیشنهاد پروژه توسط عکاس کلید خورده بود به عیان دیدم.
پروژه مذکور که با نام اولیه "پرشیا از چشمان هما" به دفتر مخصوص فرح دیبا پیشنهاد شده بود, پس از وصول به دفتر وی در سال 1975 و طی یکسال بوروکراسی ایرانی که زیاد هم برایمان این روزها عجیب نیست منجر به موافقت ایشان و حتی با پیشنهاد اولیه خرید هواپیما برای ثبت چنین عکسهایی مواجه شد!( با توجه به استفاده از نماد هما این پروژه به شرکت هواپیمایی ملی ایران در آن زمان محول شد) , ولی پس از دعوت عکاس و عقد قرارداد نهایتاً با استفاده از یک هواپیمای دو موتوره انگلیسی متعلق به باشگاه هوایی شاهنشاهی و دو خلبان مجرب ایرانی و همراهی باستانشناس خبره آلمانی دیتریش هوف موفق به پدید اوردن آثاری شد که تا سال 2009 یعنی در حدود 30 سال بعد مجال انتشار نیافت و اکنون در آدرس ذیل به نمایش عمومی در آمده است!.
پ.ن:پروژه نهایتاً "بهشت گمشده : پرشیا از فراز " نام گرفته است و با توجه به عکسهایی که ایندیپندنت در پیوست مقاله منتشر کرده است حاوی زوایای بکر و نادیده از بیابانها, معماری ایرانی-اسلامی, زمینهای کشاورزی, مناطق نفتخیز جنوب و بسیاری از مناظری است که شاید دیگر به مدد گذشت 30 سال حتی وجود نداشته باشند...
پ.ن: عکسهایی که از این گالری انتخاب کردم به ترتیب از بالا به پایین مربوط است به حاشیه دریاچه مهارلو در فارس, مشعلهای گاز سرچاهی در منطقه نفتی مارون اهواز معروف به آتشهای اهواز, نمایی بی نظیر از جاده کرمان-بم در سکوت و خلوت کویر و مقبره کورش کبیر که قاببندی و نمایه مربع منظم آن از بالا تا این سن و سال نیز برای من نادیده مانده بود...
پ.ن: آدرس برگزاری نمایشگاه در لندن:
'Paradise lost: Persia from above' is at the Wilmotte Gallery at Lichfield Studios in London from 7 April until 20 May 2011, tristanhoare.co.uk

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes