Saturday, November 3, 2007

وحشت پولساز


از گفته های روزولت(Franklin Delano Roosevelt) است که از تنها چیزی که باید ترسید خود "ترس" است!و کسب و کار چندین میلیارد دلاری که این روزها در اطراف وحشت و وحشت آفرینی شکل گرفته بیش از هر چیز دیگری می ترساند!.
نشریه فوربز این بار با تلفیق کسب و کار و وحشت به معرفی بازاری می پردازد که گردش مبالغ افسانه ای سرمایه را به خود جذب کرده است و با کمی دقت ردٌ پایش را در سینما و مجموعه های تلوزیونی وطنی نیز می توانید ببینید!،به بهانه طرح مسائل متافیزیکی مدتی است که صدا و سیمای ارزشی! هم به مدد انواع شیطانهای جذاب و خوش چشم و ابرو و ارواح سرگردان پر مخاطب شده است!.به مجموعه ای که توسط فوربز به مناسبت هالووین جمع آوری شده نگاهی بیاندازید:
هزینه یک وحشت جانانه!

پرفروشترین فیلمهای ژانر وحشت

اطمینان از عدم وجود اجنه در منزلتان!

ترس آفرینترین ترن هوایی که قلبتان را از تپش باز می دارد!

سود پایان فصل بازار وحشت آفرینی!

پ.ن: آیا به ترسیدن و ترسانیدن به عنوان کسب درآمد یا هزینه کردن فکر کرده بودید؟؟.
پ.ن: هالووین خوش!!!.

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes