Wednesday, November 7, 2007

زندگی موثر در سایه مصرف موثر

همه در مورد استفاده موثر از مواد اولیه و کمتر مصرف کردن و مدیریت مصرف صحبت می کنیم و لی چند ایده واقعی و کاربردی برای چنین طرز مصرفی در اختیار داریم؟،آیا تا کنون به دنبال ساخت وسیله ای این چنینی بوده اید؟.
مخلوط وبگردی و سرکشی به سایتهای خبری یک وبلاگ جانانه برای معرفی در اختیارم گذاشت :
MetaEfficient
در این وبلاگ که تمرکزش بر معرفی محصولات خلاقانه ای بر پایه مدیریت مصرف و ابتکاراتی از این دست است،شما می توانید به دسته بندیهای گوناگونی که در اختیارتان هست رفته و ایده های بی نظیری را از نزدیک رویت کنید،اگر کمی با دست و پا! و با حس و حال ایده گرفتن باشید،پیشاپیش به شما اطمینان می دهم که با تولیدات این چنینی در بازار ایران به راحتی کولاک به پا می کنید!.سابقه راه اندازی این وبلاگ به 2003 میلادی باز می گردد وتمام آرشیو 4 ساله اش را نیز در اختیار می گذارد.

به طور مثال:
1- ایده استفاده از لامپهای
LEDبرای طراحی سیستم روشنایی با مصرف برقی کمتر از یک کتری برقی برای مساحت و نوع مصرفی در حد سالن ورودی و سرسرای یک کلوپ شبانه در لندن!...


2- استفاده از دوشهای حمام جدیدی که با تکنیک استفاده از خلاء مصنوعی در آن مصرف ریزش آب را برای یک دوش به 2 لیتر در دقیقه بدون هیچ اشکالی در استفاده موثر آن،امکانپذیر ساخته...
.
.
.
.
پ.ن:این نمونه وبلاگها بی شک کارکرد اصلیشان کسب و کار است و منافع پیدا و نهانی برای خود دارند،ولی در کنار آن می توانند ایده های جالبی را که یکبار برای خلقشان زحمت کشیده شده به رایگاه در اختیار قرار دهند...

blog comments powered by Disqus
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes